Arkiv

Ulovlig bygging vil nå bli bøtelagt.

Ulovlig byggingsverk vil bli bøtelagt

Federal Council of engineering og agronomi har endret reglene om tilsyn med bygg-konstruksjoner. Med endringen, som var sett ut ifra behovet for «forebyggende» anmeldelser og åpningen for en justeringer i perioder med noen form for uregelmessigheter, spesielt for dem som ikke har kvalifisert teknisk personell. En ny resolusjon trådte i kraft for bare to uker siden og gir en umiddelbar rett til jurisdiksjon og skattelegging av konstruktøren ansvarlig for tegningene og brudd og indikasjon på straffbare forhold mot dem som kjører løpet ulovlig utenfor lovens rammer.

Presidenten i det regionale rådet for engineering og arkitektur (Crea-RN), Mary Ferreira dos Santos Filho, sa at lukkingen i 2013/Confea-1,047 som avslutter den forebyggende meldingen som som regel ‘ender med den brasilianske måten‘. «Folk vil ikke akseptere dette lenger og den nye loven bringer mer sikkerhet for hele samfunnet med å har en teknisk godkjent leder av arbeidet», hevdet hun.
«En lekmann som gjør et arbeid, uten å konsultere en kvalifisert profesjonell person og vet at han ikke vil ha tid til å regulere de udokumenterte tegningene, vil heretter risikere å måtte betale en bot til myndighetene,» sa han.

Vi her på gjerdet har lenge grøsset på ryggen over diverse bygge-skikker her i Brasil og regner med at f.eks. Arbeidstilsynet i Norge ville ha fått mang en våkenatt, når man ser hva som går for seg på enkelte byggeplasser her og når byggeprosjekter innimellom faller sammen – bare av sin egen tyngde?

Vi gremmes!