Arkiv

En nød-kommitè er nedsatt til å se på vann-situasjonen i RN.

Komiteen ønsker å se på tilstanden for vannforsyningen i RN.

Statens nød- komitè ønsker å bekjempe effektene av tørken og  vil be guvernør Rosalba Ciarlini utferde en ny forordning av unntakstilstand på grunn av tørken i staten. Organer som utgjør komiteen er klare til utforme et dokument for å rettferdiggjøre forespørselen. Ifølge innehaver ved secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), Leonardo Rego, har regnet som falt i år ikke vært tilstrekkelig til å sikre vannforsyningen i hele staten. «Bare mindre reservoaret er nå i en god tilstand. De store reservoarene har fremdeles store problemer med vannstanden.

Jean Marie Alves Bonfim: sier at gjeldende volum av vann er mye mindre enn i August 2012 og dette er en alvorlig pekepinn om hva som kan komme, sett ut ifra situasjonen hittil i året 2013.

Lagoa Bonfim har nå mindre enn 65 prosent av full kapasitet, noe som er meget bekymringsverdig.

I går kveld ble det gjennomført et komité møte. Før møtet innkalte  Leonardo Rego deltakelse av publikum med guvernør Rosalbar Ciarlini og representanter for den katolske kirke i Rio Grande Norte. De religiøse sitt ønske var å møte guvernøren for å diskutere prosjektet av oppdemningen av Oiticica og situasjonen generellt for tørke i RN.

Forespørselen for fornyelse av en ny nødsituasjon resolusjon har allerede blitt foreslått tidligere av selskapet de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn). Regnet som falt over 2013 var på langt nær ikke tilstrekkelig til å fylle opp de store viktigste kildene av ferskvann i staten. Dette er hoved grunnen, også basert på værmeldinger og at Emparn derfor har sendt et brev som antyder nødvendigheten av fornyelse av nød-resolusjonen.

Leonardo Rego forklarte at dekretet ikke kan fornyes, men vi antyder heller en helt ny utgivelse av en ny nød-forordning,» sa han. Dokumentet som rettferdiggjør forespørselen bør være klart denne uken. Guvernørens svar forventes i neste uke. «Forespørselen har i utgangspunktet sitt, de samme problemene som begrunnelse som når første resolusjon ble publisert. Situasjonen er mye den samme. Lite har skjedd som kan lette på problemene våre tingene som er igangsatt kan bare i liten monn hjelpe  mot en ny tørkeperiode, sa han.

Ifølge meteorolog studier Gilmar Bristot, er det ventet lite regn i de neste månedene,  både på kysten og i andre områder av delstaten Rio Grande Norte med nedbørsmengder som bør variere opptil 150 mm og 50 mm, henholdsvis. «Mellom månedene September og November vil det regne svært lite. Andre halvår, historisk sett så regner det litt. Det blir nok en større nedbør langs kysten, men fortsatt lav. I resten av staten kan situasjonen fort bli enda verre enn det vi allerede har vært igjennom , sier han i sin analyse.

Og vi som sitter her på gjerdet og uproblematisk nyter den deilige morgen-solen, har nok i bakhodet en fornemmelse av at for mye sol heller ikke er bra – hverken for huden vår, eller for de stakkars bøndene i RN? Vi får da håpe på mye regn til landbruket, så får vi heller ni-sole oss i de pene periodene innimellom – det er mange av dem også heldigvis. Det er ikke noe pent å se ut over et område som er helt brunt og avsvidd heller.