Arkiv

Prognoser for RN fremover.

IBGE sine prognoser viser til hvordan RN vil være i 2030.

En Rio Grande do Norte vil få en større andel av en eldre befolkningen som vil prege økonomien. Med en antatt levealder på 77 år og med befolkningsveksten på rundt 0,5% per år, men med en spedbarns-dødelighet som tilsvarer et utviklingsland på 1970 stadiet. Dette er anslaget gitt av  det brasilianske instituttet for geografi og statistikk (IBGE) om hvordan det blir i RN i år 2030. Indikatorene som ble formidlet til media i går sammen med befolknings-estimatet for brasilianske kommuner. Anslaget er basert på befolkningen den 1 juli 2013 og fungerer som en parameter til fastsetting av distribusjonen av koeffisientene til deltakelse for stater og kommuner i 2014.

Alex Régis, sier at innbyggerantallet i Rio Grande do Norte nådde 3.37 millioner innbyggere 1 juli i år.

Brasil vil i fremtiden få flere eldre enn barn.

Statene PI (Piaui) og RS (Rio Grande du Sul) vil være de første til å se en reduksjon i sin befolkning.

Spedbarnsdødelighet vil være lik det man så på  Cuba i 1980.

Ifølge statistikken over befolkningen i  Rio Grande do Norte, så ble det i året 2012 en økning på 145.700 innbyggere, og RN har i dag en befolkning på 3,373,599, etter statistikken en økning på 4,5% høyere enn i 2012. Natal, Mossoró, Parnamirim og São Gonçalo do Amarante er i denne orden, de mest folkerike kommunene. Sammen representerer de 43% av statens befolkning.

I 2030, sier en projeksjoner av IBGE, at RN vil ha 3,847,580 innbyggere. Andelen unge (opp til 14 år), som var 51.91% i 2000 vil nå falle til det halve, til 26.46%. Det motsatt skjer med den eldre befolkningen som øker fra 9.86 prosent til 17.19%.  Så i 2030 har RN  staten en kontingent på 661 tusen personer som er 65 år eller eldre. Aldring indeksen vil hoppe fra  år 2000 og 18.99 opp til 64.97 i løpet av 16 år. Dette betyr at i år 2000 for hver gruppe av 100 unge hadde man 19  eldre. i 2030 er dette forholdet endret for 100 unge til nesten 65.

Det økende antallet eldre mennesker innebærer mer livskvalitet og utvikling, men peker også behovet for å løse en rekke  andre kommende problemer, som gir offentlig politikk en nødvendighet for å møte behovene til eldre og en annen formel for å vurdere utbetaling av pensjoner og avganger fra arbeidslivet.

«Det vil fortsatt være en lang periode, som vi allerede lever i, der befolkningens produktive innsats av 15 til 64 års alder  av barn og eldre. Dette gir oss tid til å revurdere medium- og langsiktig politikken vår  og for eksempel tenke igjennom den største kvalifisering av unge mennesker som går inn på arbeidsmarkedet, sier Wasmália.  Hun ser for seg at rundt 2060, blir det mange eldre og ingen overvekt av barn og unge lenger som vil innta en overvekt i samfunnet.

 

For økonom Marcelo Caetano, hos IPEA sier man må man drastisk endre forholdet til  Social Security, «De siste regjeringene, har med rette eller urette,  gjort noe riktig», men i fremtiden vil vi måtte tenke enda mere seriøst for å diskutere tre viktige poeng: gjennom pensjonsalderen for de gamle, endre reglene for utbetaling av døds fordeler (enkepensjon etc.) og revurdere minstelønn korreksjons indeksen til de fattigste.

Vi her på gjerdet er nok ikke i Brasil lenger på den tiden, men slike statistikker forteller mye for våre brassevenners (og familier) ve og vel og om fremtidsutsiktene deres?

Men, bevares det kan skje mange rare og uventede ting lenge før den tid, så det gjelder å nyte livet som gjelder nå for tiden. Bare om noen dager kan det være helt andre ting som gjelder!

God helg!