Arkiv

Krise garanterer ikke resurser til helse i RN.

Krise garanterer ikke at ressurser blir tilført RN.

Åtte måneder etter starten på 2013 perioden, så er dekretet om en offentlige katastrofe innenfor statens  helse-arbeid og planlagte handlinger ikke blitt fullstendig implementert ennå. Mengden av de R $ 25 millioner som er fastsatt i resolusjon om helsedrift, var staten og regjeringen ansvarlig for en overføring av R $ 13 millioner. Av dette totale er bare R $ 5 millioner = 39% blitt til ressurser investert. Det samme problemet skjer i Natal. Sist fredag, så fullførte man  en måned for sent utgivelsen av resolusjon som fastslo den kommunale helse krisen. I hovedstaden i RN, så var prognosen for investeringen på R $ 8 millioner for utvidelse av antall sengeplasser, innkjøp av utstyr og ansette mer personell, men så langt, har ikke en penny blitt investert?

Men helse er ikke den eneste sektoren hvor statlige og lokale ledere bruke forordninger til å aktivere tilleggsfunksjoner som «løser»  administrative problemer og mangel på innkomster. Dette er begrunnelsen som brukes i de fleste tilfeller, at man kan leie seg ut av elendigheten.

Utstedelsen av nødsituasjons-forordninger var aller mest tydelig i fjor. I April samme år, så hadde guvernør Rosalba Ciarlini publisert resolusjon nº 22,637 hvor man erklærer en nødssituasjon i de fleste kommuner på grunn av effekten av tørken. Tre måneder senere, midt i streiken til leger og med en kaotisk situasjonen over hele staten, så blir en sykehus forordning  nr. 22,844 utstedt.

Natal venter fremdeles på at myndighetene skal gripe fatt i de store helseproblemene i hovedstaden. Man forlanger og forventer at myndighetene snart utsteder et dekret om en særdeles alvorlig krise i helsevesenet i Natal.

Samtidig så utgir Statens Institutt for folkehelse (SESAP) en plan for å bekjempe problemet. Dokumentet inneholder en rekke tiltak som ville bli satt ut i livet  over de neste seks månedene. Ansvarlig for dokumentet, var den nåværende innehaveren av mappen, legen Luiz Roberto Fonseca. som på på den tiden var sekretær og koordinator for den Mobile døgnvakten (Samu Metropolitano). «Dekretet er et portrett av en alvorlig situasjon. I det øyeblikket, så demonstrerte vi en fullstendig manglende evne til å løse dette komplekse sammenbruddet innenfor helse i hovedstaden vår, så dette dekretet var absolutt nødvendig, sier han.

Etter åtte måneder med en krise-tilstand av ulykke gjør sekretæren nå  en positiv vurdering av situasjonen. Men det er fortsatt mye som må gjøres. Av de R $ 13 millioner som er gitt av staten og regjeringen, ble bare 5 millioner brukt. Mange mål ikke er oppnådd og for å fortsette arbeider som nå stopper SESAP og trenger godkjenning av staten ved Revisjonsretten (ECA).

Midler fra Helsedepartementet på  R $ 12 millioner, som er allerede brukt, sikret begynnelsen av noen arbeider. Fullførelsen må inngås mellom staten og TEC, for å  signere en på sikt ledelse justering (TAG). «Staten har grovt mislyktes i å forplikte seg til en rente på innbetaling og viste en manglende evne til å sette seg inn i problemene. Med den nye kodeksen, så vil TEC kunne gi et nytt begrep til staten «, forklarer Luiz Roberto.

 

Ny frist er påkrevd for å kunne bruke ressursene som skal brukes innenfor utløpet av gyldigheten av dekret som omhandler krisen.

Ifølge sekretær, vil utgivelsen av kodeksen ikke være lett. «ECA gjør fremme om en rekke krav til staten. Det viktigste er en demonstrasjon av evne og interesse til å utføre en rytmisk skjemaet betaling. Jeg tror at staten skal se positivt på dette flagget og det vil sikre vanlige bedrifter. Arbeidene som er revidert direkte av EF-TRAKTATEN «, setter en slik.

Vi som sitter her på gjerdet vårt i den milde morgenbrisen og nyter en blek morgensol, ser fremdeles med stor uro på alle problemene som tårner seg opp innenfor RN og Natal. Vi håper bare at det kommer på banen flere penger/midler for slik som situasjonen er nå – nytter det lite med tryllekunster lenger?