Arkiv

Helsesituasjonen i RN, skaper broblemer for politi/militære enheter.

Den fysiske og psykiske helse-situasjonen i RN, går nå direkte utover det militære politiet i Rio Grande do Norte sine faglige aktiviteter . Ifølge den medisinske avdelingen PM at siden slutten av juni , var 486 av dem helt eller delvis borte fra jobben sin på grunn av helseproblemer .

Tallet representerer 5,22 % av de ansatte tjenestemennene i området, noe som rammer de 9,300 ansatte tjenestemennenes helse situasjon. Dette frafallet av disse profesjonelle kan skje på to måter. Enten er politimannen helt ut av sine funksjoner innenfor militærpolitiet og  dette skjer når sykdommen gjør det helt umulig å arbeide. Men statsministeren kan også fjerne tjenestemenn  fra gatene og sette dem til administrative aktiviteter , når sykdommen ifråga er av en mindre aggressiv art. Data fra den medisinske avdelingen, opplyser også at den viktigste årsaken til fullstendig sykemelding, er psykiatri , ortopedi , mens ledende tilfeller av flytting innenfor yrkets stillinger, gir en  utilslørt lav aktivitet til den interne driften .

Men mangelen på kontinuerlig praksis av fysiske øvelser (gymnastikk), er vanlig i en stor del av militær-politiet  og dette kan utløse en rekke sykdommer som utgjør den tredje største årsak til manglende evne til å arbeide . Ofte er det kliniske sykdommer , som inkluderer vaskulære komplikasjoner . Ifølge direktør for helse av militærpolitiet , oberst Roberto Galvão , dette er også dette en kjent bekymring for PM . » Hvis du har f.eks. en pasient som er hypertensive, diabetiker og er overvektig, vil dette å utføre arbeid som ikke er ideelt for denne, bare skape en overbelastning pga av faglig aktivitet og kan forverre sykdomsbildet , «sa han .

I Rio Grande do Norte , er det bare helt spesialiserte politi bataljoner har en daglig rutine av fysiske øvelser som skal utføres , ved å utføre den respektive kommandoen . Ifølge den generelle sjefen for militærpolitiet av vår stat , oberst Francisco Candindé de Araújo Silva , så skjer dette fordi rutinearbeid av andre militære ikke tillater dem å ha denne tiden til rådighet innenfor gruppen til slike nødvendige øvelser. » Men det er en dårlig fysisk vurdering for spesialiserte kurs og opplæring av nye bataljoner , med slike mangler» sier Araujo .

I tillegg til mangelen på mosjon for å hemme utvikling av hjerte- og cerebrovaskulære tilstander som burde  tilbys av PM er dette absolutt ikke ideelt . Foreløpig så har selskapet (PM) ingen personlig og fysisk struktur til å kunne tilby disse forebyggende tiltakene for sine tjenestemenn.

Oberst Roberto Galvão avslørte at legene sier at historien ikke har en selv indokrinolog  effekt og en spesialist på det endokrine systemet , den som er ansvarlig for produksjonen av hormoner og dens oppgaver. Dette sier legen er typiskt for overvektige pasienter . Galvao fortalte at det er et prosjekt på gang for å skape en bestemt tjeneste til dette formålet , men ingenting er kommet lenger enn til papirstadiet ennå. Mangler penger og folk , er siden 13 år tilbake ikke en uvanlig  situasjon når det gjelder å bedre forholdene  for helse team innenfor militærpolitiet . Obersten sier at fler leger behøves til denne jobben.  Han sa derfor at det trengs minst en  kardiolog , en nefrolog ( for å behandle nyreproblemer ) , en endokrinolog , en vaskulær kirurg , en psykolog og en ernæringsfysiolog . «Forslaget er også ment til å holde foredrag og sette sammen et eget apotek og et helsestudio , » la han til .

Vi som slapper av i morgensolen/disen her på det herlige gjerdet vårt, kan ikke annet enn å bekrefte at endel personell innen PM ser ut til å mangle en diger porsjon med fysisk aktivitet. Både vekten og bakenden sladrer utilsløret om en slik mangel.