Arkiv

Adkomstveiene til den nye flyplassen får ny trasè.

Adkomsten til den nye flyplassen vil nå gå utenom «Dunas-området».

Vei-avdeling hos DER (staten),  presenterte i går til Institutt for bærekraftig utvikling og miljø av staten Rio Grande do Norte for lisensgiveren av RN, det helt nye forslaget til en Nord tilgang til flyplassen São Gonçalodo Amarante.

Emanuel Amaral sier at regjeringen fortsatt ikke vil gi ut noen detaljer om det nye prosjektet eller hvor stort avviket blir i forhold til den gamle trasèn

En ny rute, omgår ifølge Idema, strekningen på 3 hektar med Lav Atlanterhavs Jungel som ble oppdaget i den gamle ruten for 2 år siden? (Dunas)  En kopien av det nye prosjektet var ikke tilgjengelig i går for rapporten som  DER har gitt til media foreløpig. Det er ennå uvisst om DER har myndighet til å fjerne de 0,15 dekar med land/skog i området til den nye trasèn som skal erstatte det gamle forslaget. De må først be om en juridisk lisens fra IDEMA for å kunne fjerne denne vegetasjonen.

Ifølge Jamir Fernandes, direktør for Idema, så vil de idag behandle en forespørsel om lov til å fjerne denne vegetasjonen. (skog) IDEMA vil vurdere forespørselen og gjennomføre undersøkelser på det nye stedet neste mandag. Forventningen er, ifølge Jamir, er at lisensen blir gitt i neste uke.

Prosjektet  ble definert på et møte i går mellom IDEMA, DER og sekretariatet for miljøet innen av São Gonçalo do Amarante og Sivil-kontoret der.

Media har forsøkt å kontakte direktør DER, Demetrius Torres, hele dagen, gjennom sekretær for kommunikasjon av staten og pressekontoret i departementet, for å få vite, blant annet hvor mye  lengden av den nye trasèn banen vil øke pga denne omveien, men ingen kommentarer var tilgjengelig fra det holdet igår.

 

IDEMA advarte allerede DER i 2012 om behovet for å endre utformingen av tilgang til flyplassen i São Gonçalo og introdusere en avstikker i 2012. DER Avdelingen innrømmet forrige uke at de visste om dette og må nå gjøre om deler av prosjektet pga dette fredede Dunas-området.

Jamir Fernandes, direktør for IDEMA, unngikk å snakke om forsinkelser i tidsplanen for arbeidet med adkomstveiene og entrepenøren; EIT sa at de ikke forstår hvorfor staten satt på disse opplysningene – uten å offentliggjøre dem? Og dette særlig ut ifra det synspunktet at dette dreier seg om et total-fredet Dunas område som er beskyttet av spesial-lover – nettopp utstedt av staten selv.

Den nasjonale sivil luftfart Office (SAC) sa i går, i et notat som ble sendt til avisen Tribuna do Norte, der man opplyste om de nye planene om omleggingen av trasèn til adkomstene til flyplassen og at de preseenterer i dag dette kritiske punktetet av flyplassen».

SAC informerte også om at man derfor ikke kunne bekrefte om flyplassen São Gonçalo kan fungere som planlagt under VM 2014.» Definisjonen er ifølge sekretariatet, at det kommer an på utarbeidelsen av en ny beredskapsplan for COPA 2014 og  som vil definitvit avgjøre om hvilke flyplasser som vil være driftsklare under dette arrangementet. Diskusjonene, ifølge SAC, pågår nå for fullt. Industri tjenestemenn involvert i å utforme dokumentet, i henhold til kontoret ved sekretariat, har frem til februar 2014 på seg til å fullføre planen.

Prediksjon av konsortiet som vil administrere den nye flyplassen, er imidlertid bestemt på at terminalen forhåpentligvis vil motta de første flyreisene fra April 2014 neste år. Konsortiet nektet å kommentere muligheten av at flyplassen São Gonçalo blir utelatt på «beredskapsplan’ til SAC og derfor hindres i å bli brukt under VM 2014.

Vi som slapper av i morgensolen her på gjerdet vårt, er likevel blitt stadig mer redde for at hele den nye flyplassen kan i dass pga av myndighetens rot med vei trasène frem til flyplassen og det er tross alt SAC som endelig bestemmer om flyplassen får brukes under VM 2014.

Men, vi holder tommelene og myser videre mot solen og våger fremdeles å tro på at disse surrehodene kan få veiene oppe å gå til VM?

Sukk………………….