Arkiv

Mer enn 120 ansatte innen bussen er sykemeldt etc. for tiden.

Stadig flere ansatte hos buss-selskapene sliter på jobben.

Overgrep, pustevansker, akkumulering av nedsatte helse-funksjoner, hull i veier, støy og stress. Rutinen for en  bussjåfør går langt utover det å bare kjøre noen passasjerer. I dag er det faktisk 120 fagfolk, mellom buss-sjåfører og hjelpemenn og konduktører, som må holde seg borte fra sine plikter på grunn av dårlig helse, 80% av disse er knyttet til psykiske lidelser forårsaket av situasjoner av ekstrem vold, for eksempel ran under utøvelse av yrket. Dataene kommer fra Vei-Transport Arbeider Unionen i Rio Grande do Norte (Sintro-RN).

Selskapene må snart også sørge for økt sikkerhet, sier MPT – ikke bare myndighetene.

Ifølge Union av Urban passasjer transport for selskapet i byen Natal (Seturn), var det bare i de første syv månedene i år over 407 ran i busser som sirkulerer i Natal, en 151.2% økning sammenlignet med samme periode i 2012, da ble 162 episoder av vold rapportert for hele året. Ifølge kommandoen av militærpolitiet var det 264 registrerte tilfeller innen offentlig transport i de første syv månedene av dette året i Natal området.

Fagfolk som frakter ca 400 000 passasjerer per dag (bare i hovedstaden), arbeider med frykt på sin jobb. F.eks. Jorge Lopes da Silva, 53 år gammel, har vært buss-sjåfør i over 24 år. Han ble utsatt for et ran under kjøring med bussen på linjen til Golandim. Episoden skjedde på de første dagene i August (02) i  Mario Avenue Business District  Alecrim. Her fikk  Jorge seg tre stygge kjøttsår, to i armen og en i mageregionen og måtte gjennomgå en operasjon. De kriminelle som utførte ranet har rømt og så langt har ikke blitt tatt.

Selv alvorlig skadet, så klarte Jorge fortsatt å kjørte til nærmeste politistasjonen, i nærheten av Quintas, men politi- stasjonen var stengt pga grunn av streik. «På den tiden så tenkte jeg bare på å garantere min sikkerhet og sikkerheten til mine passasjerer, fordi det var redd at overfallsmannen skulle komme tilbake, men når jeg kom dit, så så jeg at dørene var låst og at min innsats hadde vært forgjeves,» rapporterte han. Seu Jorge er  fortsatt borte fra arbeidet sitt, nå i over tretti dager pga en  mental lidelse. (traumer)

Mange andre sjåfører har lignende historier å fortelle – om igjen – om igjen og om igjen, så det er ikke rart at det går på helsen løs?

Ifølge data fra Seturn var toppen i antall ran på busser i Natal i juni 2013 med 102 saker, mens i samme periode i fjor, var det 29 ran. Pga økningen i antall angrep på busser, så måtte militærpolitiet i Rio Grande til slutt gjøre uanmeldte kontroller (blitz) på stadig forskjellige steder i Zona Norte spesiellt, for å trygge transporten.Veisperringer på helt forskjellige steder i hovedstaden ble  gjort for å hemme virkningen av de  kriminelle.

Etter dette tiltaket så har det daglige gjennomsnittet på buss-ran, falt med 94,5% i august måned. Denne informasjonen kommer fra transport Arbeider Unionen, som faktum skyldes kun intensivering av veisperringer og bliz-kontroller fra  militærpolitiet.

Ifølge presidenten i Unionen, Nastagnan Batista, så har det uhyggelige antallet ran nå falt ned på et nivå på 0,33 stk. pr dag, altså ca. 10 i måneden. Dette er selvfølgelig ti for mange, men det indikerer at man er på vei mot en normalisering?

 

Ifølge President i Sintro-RN er de farligste stedene for bilistene veier som; Bernardo Vieira e Mário Negócio og også området Mãe Luíza og Planalto. Se plansjen under.

127757