Arkiv

Lite folk overvar paraden på nasjonaldagen 7.de september.

Lite folk å se i gatene under paraden til ære for nasjonaldagen.

Akkurat slik som i fjor, var det tynt med folk å se under den tradisjonelle sivile paraden til ære for nasjonaldagen i Brasil. Uavhengighetsdagen dette året i Natal, ble heller preget av protester fra ulike kategorier. Høytideligheten i går hadde en liten folkelig deltakelse og guvernør Rosalba Ciarlini deltok ikke på arrangementet.

Adriano Abreu,  sier at  seremonien, som vanligvis varer opp til fire timer ble igår redusert til det halve

Mot slutten av paraden, oppstod det en konfrontasjon mellom protesters og militærpolitiet, som tok minst to unge menn til stasjonen der vakthavende anklaget dem for å fremme lovløshet og forsøk på å oppildne oppvigling under protestmarsjen. Ifølge PM samlet den militære paraden omtrent to tusen mennesker deg sivil-militær paraden. Forventningen fra organisasjonene var å kunne samle et publikum på 15 tusen mennesker.

Så alt i alt var dagen preget av kjedelighet, men da også heldigvis ungikk man vold, bråk og forsøk på å starte hærverk.

Pressekontoret av staten regjeringen bekreftet at fravær av guvernøren kom i lys av protestene som allerede var lovet fra  kategorier av statens tjenestemenn og medlemmer av sosiale bevegelser. Ifølge denne veiledningen, veide vedtaket gjort av guvernøren, til å unngå de protesterende pga guvernørens sikkerhet. ITEP opprettet en sperring foran inngangsporten til nye Stadion Arena das Dunas.

På det koselige og fredelige gjerdet vårt så gled dagen fremover – uten protestmarsjer – bare med solskinn og litt grill-mat også øl da selvfølgelig – det skulle bare mangle for brassene elsker jo øl og det er billig og godt her nede. (sett med skandinaviske øyne).

127863