Arkiv

Militærpolitiet avgir rapport for august måned.

Bataljonen av PM  Mossorò melder om beslag av 22 skytevåpen og 60 kg med narkotika i August måned.

I august i år, viser en statistikk fra departementet og 2dre bataljon av militær politiet i Mossoró, om beslag av 22 skytevåpen av ulike calibere, men de fleste var revolvere og ca 60 kilo med ulike typer av narkotika.

Av våpene som ble beslaglagt, var 16 av dem tatt under operasjoner som omhandlet andre oppgaver som ble avholdt i forbindelse med annen rettshåndhevelse fra instanser i staten, som f.eks. det sivile politiet. Fjorten er av typen revolver, tolv 38 kaliber, en 32 kaliber , samt en 22 kaliber som også beslaglagt under operasjonen.

Narkotikabeslagene  i måneden av August, har 2 BPM beslaglagt ca 60 kg av diverse narkotika og omlag 50 kg ble beslalagt under en enkelt operasjon.

 

For Bataljonen kommandant, oberstløytnant Alvibá Ferreira, så sier han at tallene gjenspeiler det faktum at  PM i Mossoró, har  intensivert antallet patruljerer betraktelig og at dette gjør at man ser en slik økning innen kriminaliteten. Antallet patruljer skal økes ytterligere i de kommende månedene og dette gjelder båe Mossorò og hovedstaden Natal.

Slike nyheter utløser en spontan glede her på gjerdet i morgensolen, for kriminalitet er alltid negativt for alle samfunn over hele verden?