Arkiv

Streike kaos i Natal.

Det lenge etterlengtede forslaget som kunne sette en stopper for Civil politiet streiken, som har pågått siden 6 August, er fremdeles like uløst. Offiserer, funksjonærer og ansatte innen det tekniske og vitenskapelige politi Institutet (ITEP), oppsøkte igår det administrativt senteret på jakt etter et svar om en ny tariffavtale. Staten og regjeringen, som skulle ha svart på en anmodning om en ny forpliktende avtale med denne gruppen, forholdt seg taus og svarte ikke på anmodningen.

Statssekretær for sikkerhet, Doug da Rocha, sa han ikke visste om noe nytt forslag som var godkjent av guvernør Rosalba Cciarlini og derfor kunne ikke det innsendte forslaget godtas, slik at streiken hadde endt. I protest besluttet offiserer og ansatte i ITEP å gå til en 100% streik for sine tjenester og nekte plikt-tjeneste på politistasjoner i seks timer som innledet  denne lørdag, 14.

Med en bred agendasom omhandlet  kravt,  fikk politiet et positivt svar fra regjeringen om å  ansette et team fra General Services for rengjøring av politistasjoner og forbedringer i arbeidsforholdene. Antall nye offiserer var den viktigste siste delen av gjennombruddet som signalisert at man ville utnevne 40 nye  politi-stillinger i slutten av 2013 og starten av 2014. Pluss at det skulle være en utnevnelsen av 20 nye offiserer fra juli månde, men ble dette forslaget ikke godkjent av guvernøren.

Etter mye om og men og en masse trussler fra demonstrantenes sider, så ble streiken foreløpig avblåst pga en dommer som utstedte et juriskt dekret om denne streiken og man derfor avtalte å møtes igjen på mandag 16de og å drøfte en videre utvikling av denne streiken.
Etter kraftig kritikk av dommer Claudio Santos, som påla de streikene om en umiddelbar retur til arbeidet for minst 70% av politimennene som streiket. Politiet på sin side sendte ut en melding i media om at denne dommeren hadde personlige motiver for å avsi en slik kjennelse? Dommeren på sin side sa at han fremdeles akter å følge lover og regler når det gjelder denne streiken.

Vi som sitter behagelig tilbakelent her på gjerdet i den nydelige morgensolen, kan ikke si annet enn at vi tror at det holder på å blåse opp til storm innen denne streiken og at det igjen er uskyldig tredjepart som det vil gå utover som vanlig. (innbyggerene i hovedstaden)  Aldri har vi sett noe land som det går så lett prinsipper inn i streiker, som her i Brasil – det er nærmest blitt en selvfølgelighet opp igjennom årene. Nå mangler vi bare sympati streiker fra andre grupper – sukk!