Arkiv

Det nasjonale jernbane nettet til Natal?

Det er kanskje lurere å tro på julenissen?

Vi referer da til ryktene som har kommet sydfra (SUDENE), men at det er opp til enhver å sette lit til disse ryktene?

I følge pressemeldingen som ankom sydfra, så kan et jernbaneprosjekt for nordøst-statene nå på nytt bli gått igjennom og at man ser på lønnsomheten og prisene på et slikt prosjekt. Det sydlige og nasjonale byrå for terrestriske transporter (ANTT) i Brasil, vil signere en avtale med et mål for øyet å studere den tekniske, økonomiske og miljømessige levedyktigheten for utbyggingen og drift av et jernbane nettverk for vanlige passasjer her i nordøst.

Man ser også for seg et  samarbeid med et prosjekt som ble tatt frem til drøfting tidlig i oktober i João Pessoa (PB).

Etter signering av studien, så vil dette omfatte at bare jernbane tekniske komité, integrert med SUDENE, ANTT og transport avdelinger i R, vil bli omfattet av studien, i tillegg til departementene for transport og nasjonale integrasjon.

Prosjektet vil vurdere, ifølge pressemeldingen, håndtering av last og transport av passasjerer, med en trasè langs etter den  nordøstlige kysten fra Salvador til São Luís. Dette ville selvfølgelig endre hele den totale situasjonen for turismen langs kysten vår, men det skal nok renne mye vann enda i Amazonas – før dette blir en realitet?

Befolkningen i Natal f.eks. trekker elegant på skuldrene som vanlig og ytrer sitt sedvanlig; Vi skal tro på det, når vi kan ta på det – ikke før! Det er jo noe som heter; Av skade blir man klok!