Arkiv

Streikende politiansatte mister lønna.

Regjeringen i Rio Grande do Norte og autorisert Stats Department of Human Resources og administrasjon (SEARH) bekrefter å ha kuttet utbetaling av lønn til 711 ansatte hos Guardia Civil (Sivil politiet), som nå er inne i sin 47nde dag av streik. Denne måneden de får ingen lønn utbetalt, bekreftet «staten justisminister», Miguel Josino Neto.

Offentlig lønn dtoppes fra 3de september, dagen da rettskjennelsen for en ulovlig streik ble sendt ut av dommer Claudius de Amorim Santos.

Dommeren opplyste samtidig at det er håpløst å diskutere med en gruppe som streiker ulovlig.
Vi som sitter her på gjerdet og myser mot den blide morgensolen, har vondt å forstå at dette vil lette på forhandlings-situasjonene noe særlig? Etter alt munnhuggeriet man ser i media fra den streikende parten, så tror vi heller at en slik stans i lønnen, bare vil skape enda mere vondt blod, selv om myndighetene har loven på sin side. Det skal bli spennende å se hvordan dette utvikler seg – og som vanlig er det en uskyldig tredjepart – befolkningen – som får svi pga denne streiken.

I mens danser forbryterene på bordet.

Sukk og dobbelt sukk!