Arkiv

CEASA har et ran-problem.

Forhandlere ved CEASA (det store frukt og grønnsak senteret i Natal), har i den siste tidenvært konstant ofre for ran. De fleste tilfellene oppstår ved inngangen/porten inn til området, som åpnes ved daggry og mottar hundrevis av mennesker i løpet av dagen, politi-patruljen som skulle kjøre langs området av Ceasa, er deaktivert i minst to år fremover, ifølge kommandoen av militærpolitiet i Rio Grande do Norte. Fortsatt er ingen ny dato satt for å igjen aktivere den. Ifølge sjefen for PM, oberst Ahern, deaktiverte man polit-enheten på grunn av strukturelle farlige problemer i selve bygningen for administrasjonen ved Ceasa og også da politi-innkvarteringen.

Emanuel AmaralAlém opplyser at pga manglende sikkerhet, så klager nå handelsmenn nå om mange småkjeltringer og ber også om mer og kraftig belysning i området.

 

«Ceasa var under rehabilitering /ogeller demolisering og konstruksjonen av en ny bygning, men så langt har den ikke blitt fullført. Derfor kan de ikke fortelle oss når den nye politi-stasjonen blir ferdig, sa»sjefen. Ifølge obersten, har alt politiarbeid i regionen nå blitt gjort av patrulje-biler daglig, noe som har gjort at man nå rapporter om at ran og innbrudd har blitt økende.

Mange forhandlere ved CEARA har blitt ranet, men det er liten vits i å anmelde slike kriminelle handlinger sier man til media. Politiet gjør ikke noe med en slik annmeldelse uansett.

Skal man igjen øke sikkerheten i området, så må man ha en fast bemanning av politiet stasjonert her, pga alle menneskene som kommer og går her og alle pengene som skifter hender under kjøp og salg av all frukten og grønnsakene. Hundrevis av tonn hver dag og som oftest som grossist-salg. Men, så lenge ingen kan tilby politiet et sted å være på dette store området, så er det fritt frem for både små og store kjeltringer (mafia) der på CEASA.