Arkiv

Byråkratiet i RN forbruker 70% av resursene.

Tross i alle løftene om å spare på resursene og å dra dem ut av jerngrepet til byråkratiet, gitt av de nåværende myndighetene, så er realiteten fremdeles den at de sylskarpe klørne til byråkrati grafser til seg 70% av alle resursene i RN.

Dette til tross for at myndighetene har lovet at fra f.eks. 1.okt iår så skal mye av skjemaveldet lempes over på computer programmer og at søknader skal kunne avgjøres så mye fortere. Vi som kjenner lusa på gangen her i hovedstaden, tviler sterkt på at noen vil slutte frivillig i det kompakte offentlige byråkratiet/skjemaveldet og alle små-kongene som sitter på de utallige haugene rundt omkring?  Nei, vi skal tro på det når vi (ikke) kan ta på det lenger? Å fjerne et byråkrati som har eldgamle røtter dypt ned i samfunnet, kan ikke ganske enkelt fjernes med et par taste-trykk – til det er gamle lovnader og vaner og evner til å klore seg fast til jobbene sine, alt for sterke.

Over tid så kan man sikkert få til en senking av prosenten av byråkrati, men hvor skal alle disse ansatte som blir overflødige i det offentlige systemet ta veien da? Å skaffe seg en ny jobb, er omtrent umulig i RN. Det er alt for mange om beient og alt for mange jobber som går fra munn til munn via familier og kjente.

Systemet med de 70% byråkrati i RN er så analogt det kan få blitt og å gjøre om et slikt system til nuller og ett-tall (binært) krever mye tid og kløkt før man kan frigjøre disse resursene til virkelig nytte for samfunnet?

Buksebakene våre skal nok bli temmelig blankslitte her på gjerdet vårt og vi skal nok bivåne utallige sol oppganger, før noe positivt har skjedd med dette hersens byråkratiet i hovedstaden vår!