Arkiv

Turismen i RN på vei mot krise?

Krisen innen luftfarten i Brasil kan påvirke turismen i staten RN.

Vanskelighetene innen luftfarten, forårsaker stor bekymring i turistnæringen i RN. Andre Habib Chalita, president av det brasilianske Association Industri av Rio Grande do Norte Hoteller (Abih-RN),  påpeker at 90% av turistene kommer med fly til denne staten. «Vi er nå inne på kritisk et nivå av konkurransen fra de andre destinasjonene, men vi er stadig mere avhengig turister som kommer med fly,» sier han.

«Det er ingen tvil om at denne krisen reflekterer og innvirker på turistaktivitetene innen RN staten,» sier Renato Fernandes, statssekretær for turisme. Han håper stadig på hjelp fra myndighetene ved at de reduserer avgifter og skatter, men slik skjer ikke, sier han.

«Påskuddet av selskapene blir at det ikke lønner seg å fly hit og vi ser stadig en nedgang i antall passasjerer som vil til RN og med en slik utvikling så ser man fanden på veggen innen turistnæringen i staten RN. Det er f.eks. ikke rettferdig at vi nylig har mistet 4 direkteflyvninger til Natal, sier han.

 

Sekretær for turisme og turistnæringen hevder, siden mars i år, har man forsøkt å få staten til å redusere sine skatter og utgifter, slik at det frister å fly charter til Natal igjen. Samtidig ber han om at avgiften på Jet-Fuel blir satt ned som et ekstra virkemiddel og gulrot for flyselskapene.

Myndighetene på sin side konkluderer med at de har gjort det som de kan med hensyn til å redusere skatter og avgifter og har derfor ikke mere å gi i så måte. Dessuten er den økonomiske situasjonen for myndighetene i RN, helt nede på bunnen for tiden og det er nærmest snakk om å overleve som en suveren stat.

Nå settes det lit til fotball VM-2014 som en mulig katalysator for et oppsving innenfor turismen i RN og myndighetene håper at alle pengene som de nå legger inn som investeringer foran dette formidable engasjementet, vil utvikle seg til en økende turisme på nytt og at Solskinnsbyen på nytt kan trekke til seg mange nye turister – også i ettermarkedet. Om det ikke skjer så er spesialistene redde for at RN vil fortsette den nedadgående spiralen innen sin turisme. Da må det helt andre kluter til og man må over på helt andre virkemidler for å få RN opp av turist-grøften på nytt.

Vi gremmes ………………………………………………. foreløpig!