Arkiv

Tiden er i ferd med å renne ut for Carnatal?

Selskapet som arrangerer Carnatal sier i en uttalelse at det er uklokt å hoppe over et Carnatal-år slik som f.eks. 2013. De er redde for at det skal spre seg en manglende interesse for dette 23de Carnatal i rekken. De har derfor nå vendt seg til OAS; selskapet som er ansvarlige for byggingen av den nye Dunas Stadion og foreslått at man bruker en liten del av byggeområdet utenfor den nye stadion til et Carnatal-Light i 2013. Selskapet (OAS) sier i en pressemelding at de ser små muligheter til å arrangere noe Carnatal midt oppe i et gedigent bygge område – ikke minst med hensynet til sikkerheten for deltagerene under karnevalet. En annen ting er at OAS jobber nå etter en stram tidsplan for å klare å få ferdig  Dunas stadion til årsskiftet som planlagt. Også politiet og myndighetene mener at dette er en meget dårlig løsning og fraråder dette. Men OAS har likevel sagt seg villig til å møte på et møte som arrangørkommiteen for Carnatal skal holde på mandag (14).

Vi her på gjerdet nevnte tidligere at det ikke ville bli så lett å flytte Carnatal til et annet sted, ganske enkelt fordi at det er så mange momenter som dette store karnevalet består av og at det vil kreve en masse tid, planlegging og bygging av helt ny infrastruktur – om man skulle kunne arrangere dette noe annet sted. Og – når Dunas området nå ikke er noe annet en gedigen byggeplass – så gjentar vi tipset om å hoppe over et år og heller komme sterkt tilbake i 2014 – fremfor en billig C-versjon av Carnatal et annet sted?

Vi forstår godt at det er økonomiske krefter som pusher på her i bakgrunnen og at mange er sure for at de vil tape mange penger på et manglende Carnatal. Men, på den annen side så vil et halvkvedet mislykket Carnatal – full av flauser og tabber og en masse misfornøyde deltagere  – nok kunne være årsak til en masse negativ PR. om karnevalet 2013 som «aldri skulle vært arrangert» og virke meget negativt inn på ryktet til Carnatal?

Følg med; Her kommer det til å skje mye rart enda >>>> Carnatal >>>> eller ikke Carnatal!