Arkiv

Myndighetene vil holde et skarpt øye med prisene på flybilletter under VM-2014

Den føderale regjeringen har opprettet en tverr-politisk komité for å overvåke prisene på flybilletter og kvaliteten på tjenestene under fotball VM- 2014. Dette er utopisk mener man i media, for man har lært seg å ikke stole på grunnleggende uttalelser gitt av brasilianske myndigheter – når det kommer til stykket – men la oss prøve.

Gruppen vil ha representanter fra alle departementene av/innen sporten, rettferdighet, finans-dep (IRS og tilhørende økonomiske sekretariat), helse (ANVISA), sivil luftfarts avdeling (SAC), turisme-dep og Embratur.

Det nasjonale sekretariatet for forbrukere (SENACON) under Justisdepartementet vil holde kontakten med Procons hos de 12 vertsbyene i landet og med mål om å gjøre en fortløpende diagnose av priser og kvaliteter på tjenester i hoteller, restauranter, flyplasser og andre sektorer som er berørt.

Det Administrative Rådet for økonomiske forsvar (CADE) vil også bli koplet inn for å analysere tilstanden innen innkvarterings-sektoren i Brasil. Forslaget er ment til å identifisere/oppdage situasjoner som kan hemme den sunne konkurransen, både før og under selve VM-2014.

En tur/retur flyreise blå = tur mellom Natal og Recife koster mellom R $ 1.000 og $ 1.500 reals nå for tiden. Noen ganger helt opp til nærmere R $ 2 tusen. Man blir derfor oppfordret til å holde et skarpt øye med prisene på flyreiser og melde fra til Avisen Tribuna do Norte om man oppdager noe muffens.

Hvis det skjer en ulovlig prisøkninge frem mot VM i Nataler  på prisen på en billett mellom Recife-Natal (T/R) så kan man lett se en pris på R 3.000 og som vil være berettiget tilen oppføring i Guinness Record Book som verdens dyreste airfare pris pr. miles fløyet.

Så hold øynene åpne folkens og rapporter om mistenkelige/ulovlige prishøyninger på flybilletter til avisen Tribuna do Norte, som igjen vil allarmere myndighetene. (ikke for det at vi tror at det hjelper noe – men likevel!)