Arkiv

IBAMA beslaglegger ulovlig hummer.

Ibama griper inn og beslaglegger 44 kg ulovlig hummer i Natal.

En overvåkings team fra det brasiliansk Institutt for miljø og fornybare naturressurser (IBAMA) beslagtokt på morgenen lørdag (19) i Natal, 44 kilo med hummer (languster) som ble funnet innpakket i et kjøretøy. Ifølge Ibama, ville krepsdyrene bli markedsført på markedet i Alecrim.

Ansvarlig for transport av hummeren, Eduardo Nascimento, ble på stedet bøtelagt med hele R $ 5.700 og fikk sin bil Fiat Uno Mille beslaglagt og kan bare få den tilbake med en rettslig kjennelse fra en domstol, etter en rettsak. Han er forventet å svare i retten for grov miljøkriminalitet og hvis han blir dømt, så vil straffen kunne oppgå til tre års fengsel.

Avsløring av IBAMA er en av flere beslag som teamet har avdekket i Natal i det siste.

Ifølge de agenter som deltok i aksjonen, hadde lovbryteren blitt kartlagt i flere ukeri forkant og allerede hadde man klar informasjon at han mottok hummer (languster) som var fisket ulovlig og også under minimumsstørrelsen fra stranden Muriú, i kommunen Ceará Mirim.

Hummeren som var ulovlig, skulle selges i aviskiosker og langt under rettferdig markedspris, som vanligvis er meget høy for disse krepsdyrene. Hummerne var tydelig under minimumsstørrelsen lov, som tilsier en minste størrelse på 13 cm med hale på den røde arten  (Panulirus argus) og 11 cm med hale for arten Kapp Verde (Panulirus laevicauda).

«Man bær være  skeptisk til svært lave priser for hummer, som det er en klar indikasjon på at den ble fisket ulovlig,» anbefaler operasjoner koordinator for IBAMA i RN, Marcelo de Lira. Han minner om de små hummerene må beskyttes for at ikke hele arten skal bli utryddet!

«Alle som deltar i denne ulovlige handelen ( også kjøperene) kan skade miljøet og er også underlagt vurderinger og kriminelle tiltaler,» forklarer han. De hummere som blir beslaglagt vil bli donert til veldedighetsorganisasjoner registrert hos Ibama RN.

Fra januar til denne helgen, har IBAMA beslaglagt i alt 418 kg av hummer som var ulovlig fisket i  staten Rio Grande do Norte. Totalt ble det gitt bøter på i alt 314.000 reals.

 

Hummerfiske er kun lovlig fra 1 desember og til 31 mai er den aktive  sesongen, slik at reproduktive perioden (rognperioden) er beskyttet.

 

Året rundt er fangst bare tillatt kun for voksen størrelse av hummer. Aktiviteten kan bare utføres av lisensierte fiskefartøyer og med bruk av teiner eller eller bur. Fankst ved hjelp av dykker/froskemannsutstyr og garn, er strengt forbudt og slikt utstyr vil straks bli beslaglagt.

Salg av hummer i stykker/biter eller filetadas er også strengt forbudt;  og i salg, SKAL halen være intakt. Klager kan gjøres over den grønne linjen fra Ibama: 0800-61-8080. Også tips om ulovlig fiske!

Vi her på gjerdet vil for ordens skyld opplyse om at det ikke finnes unntak for sportsfiske fra turister etc. Blir du tatt så blir alt utstyret straks beslagtatt og du får en stor sviende bot og i verste fall fengsel. Biler som frakter ulovlig fangst, kan bli beslaglagt til fordel for statskassen NB! Nye lover er just blitt skjerpet på dette området.

 

130743