Arkiv

Ulovligheter i trafikken i RN.

Dette året har jeg i UP (PRF) tatt 111 biler for ekstra grove ulovligheter på veiene i RN sier en politimann ute på patrulje.

Når året 2013 lakker mot slutten og UP teller opp statistikken, så viser den at ulovlighetene i trafikken bare øker f.eks. sammenlignet med ifjor. Ifølge PRF, så ble det i 2012 stoppet 73 bilførere som ikke hadde rent mel i posen. Disse ble som vanlig tatt i vilkårlige kontroller oppsatt random over hele RN. Hitil i dette året, somfortsatt mangler litt over to måneder til enden, er det allerede tatt 111 kjøretøy som fortjener en skarp reaksjon fra UP sin side, en økning på hele 52% sammenlignet med 2012. Akkurat den typen med innvolverte kjøretøy som man så i den grufulle ulykken om morgenen på mandag og som drept flere mennesker på motorveien BR-406 i Cearà Mirim. Forøvrig så er dødstallet kommet opp i ni døde i denne ulykken, for 4-åringen klarte heller ikke å overleve de stygge skadene og døde senere på operasjonsbordet i sykehuset.

Tallene vokse også når det gjelder brudd på trafikk lovene og f.eks. så øker bøter for ikke å bruke setebelter kraftig i 2013.  PRF har registrert hele 2.597  kjøretøy bare til nå som ikke overholdt en selv så enkel regel, mens det i hele 2012 var registrert 2.671 tilfeller. Likeledes så tok man i hele 2012, 494 stk. biler med alt for mange personer i bilen, mens man i år allerede har overskredet dette tallet avbiler med flere mennesker enn kapasiteten som er definert i vognkortet.

Antallet dødsulykker har også overskredet antallet totalt for 2012  allerede og vi stunder mot en lite hyggelig ny rekord, sier en trafikk inspektør fra PRF (UP).

Inspektøren mener at den synlige veksten av ulykker gjennom statistikken,  har en plausibel forklaring: økningen i antall biler som kjører på veiene i staten – vokser stadig, jevnt og trutt.

Ifølge ham, ser man daglig tilfeller av uregelmessig transport av passasjer service utført av såkalte hemmelige loteiros (pirat-taxi) som er en alvorlig forbrytelse i seg selv og blir ikke grei å forklare når man står foran en dommer i rettsalen. Fette gjelder også «blindpassasjerene» so sitter i bilen. I år er det allerede dømt i 38 slike saker i RN.

Imidlertid etter Cabral sine utsagn, så kan antallet være mye høyere fordi det er svært vanskelig å overvåke slike lovbrytere. Det er fordi en del av de viktigste allierte som slike loteiros har, ligger innen for sin egen lokalbefolkning og man lukker øynene for slikt, men passasjeren er også rettslig ansvarlig i slike saker. Det er f.eks. vanskelig å håndheve loven fordi mesteparten av tiden så påstår sjåføren at han har sin egen familie i bilen og når så passasjeren ikke sier noe, så må UP bruke mye tid og penger på å sjekke om passasjerene virkelig er en i familien,sier den føderale highway patrulje mannen.

 

Den brasilianske trafikk koden sier at førere som blir tatt for slik ulovlighet  er underlagt en bot på R $ 85. Dette regnes som en trafikk forseelse og gir 4 prikker i førerkortet. Kjøring uten bilbelte gir en straff på R $ 127 reals.

Vi her på gjerdet vårt i en blek morgensol, har alt for ofte sett mye stygg grisekjøring foretatt av trafikkantene i Brasil og vi er ikke det minste overrasket over de økende negative statistikker som bare øker for trafikken i landet.