Arkiv

Regjeringen innrømmer at de mangler resurser.

Staten/Regjeringen i RN innrømmer at de mangler resurser til å oppfylle sine forpliktelser.

Regjeringen innrømmer problemer med å betale sine forpliktelser og har enda ikke klart å fremskaffe betalingen utover de 60% av den trettende lønnen til statens ansatte/utbetalinger. Der hvor betalingen ikke er fullført så innrømmer Rosalba Ciarlini (DEM) at man har vanskeligheter til å betale  lønn fullt ut  oktober. I går sa sekretær for planlegging og økonomi (SEPLAN), Obery Rodrigues, som presenterte budsjett-balansen i andre kvartal av året i den lovgivende forsamling og viste frem data som avslørte en fallende vekst på 8,5% av statens inntekter.

Under presentasjonen av den finansielle rapporten for de statlige representanter, gjorde Obery Rao det helt klart at anskaffelsen av mere penger et stort problem. Men svarte ikke på spørsmål om mere nøyaktige og detaljerte tall i løpet av ettermiddagen og spørsmål om den virkelige situasjonen for tiden, ble ikke opplyst. Utbetalingen for den trettende delen er blitt en sann pine og plage for myndighetene.

Ifølge statens budsjett vanskeligheter, har Obery hatt en forklaring. En av dem er frustrasjon av å se uteblivelsen av R $ 52 millioner i projeksjonen av fondet for flytting av en statlig medvirkning innen (Foam Polyethlene). For ham er denne ubalansen mellom hva som det virkelig er samlet inn og de sanne utgiftene og denne differensen er en av årsakene til den manglende balansen. Han opplyste videre at man forsøker å skjerme mottakere som pensjonister, syke og andre som er totalt avhengige av slike utbetalinger hver måned. I tillegg har fond som som skulle dekke en del av lønnsutbetalingene, ikke kastet av seg på langt nær så mye som budsjettert pga den økonomiske situasjonen på verdensmarkedet og som slår tilbake inn i Brasil.

Regjeringen jobber nå videre for fullt for å fremskaffe de midlene som mangler, men de har ikke lov til å flytte over så mye de ønsker fra andre budsjetter, om de måtte ønske å gjøre dette, bare en viss prosent.

Vi her på gjerdet sier som et godt ordtak utrykker det så godt; Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt! Og, det kan vel like gjerne gjelde offentlig budsjettering?