Arkiv

Nytt fra lønnskaoset;

Regjeringen sier nå i en uttalelse til media at de regner med å kunne utbetale 95% av innestående lønninger til de offentlige ansatte innen den 31 oktober – om alt går etter planen. Dette gjelder lønninger opp til 5.000 reals.

De resterende 5% vil antagelig bli utbetalt så fort den økonomiske situasjonen tillater dette.