Arkiv

Det økonomiske rabalderet i RN;

Utbetalingen av lønninger for oktober 2013 til de statsansatte, vil være overstått før den 8.november lover statssekretæren for finansdepartementet og planlegging (SEPLAN), Obery Rao,  og tok regjeringen i forsvar i deres forsøk på å løse konflikten. Guvernøren  Rosalba Ciarlini kritiserer også media for en urettferdig kritikk og sier at det er ufortutsette hendelser i det økonomiske avsnittet som er den virkelige årsaken til dette rabalderet. Kritikken er rettet hovedsakelig mot statsadvokatens kontor og domstolen og  Obery reagerer på en ufin tone i pressen i sin omtale av myndighetenes forsøk til å løse konflikten. En annen ting man skal være klar over, er at denne krisen ikke har sitt opphav i nylige ting som har kommet opp, den har vært tilstede konstant i 2-3 år nå, men først nå toppet hele krisen seg og klappet sammen.

Den nåværende regjeringen tok opp nye lån basert på tilstands-rapporter som den forrige regjeringen etterlot seg – det var meget dumt, viste det seg i etterkant og snart viklet den nye regjeringen seg inn i betalingsvanskeligheter pga disse gamle tilstands-rapportene.
Men krisen har etter hvert bare ballet på seg videre til nye høyder og satt den nye regjeringen i klemme mellom barken og veden rent økonomisk.

Regjeringens forsøk på å løse krisen har bare slått feil og den negative stemningen innenfor myndighetene selv og byens befolkning har bare øket med tiden, men nå loves det altså 100% sikkert at innen 8.november, så skal alle ha fått lønnen sin utbetalt.

Byens befolkning sin reaksjon på dette; Vi skal tro på det – når vi kan ta på det!