Arkiv

Regjeringen grubler på hvordan de skal få hit flere fly-turister?

Regjeringen studerer insentiv på hvordan man skal øke antallet flyturister.

En av måtene til å tiltrekke seg mer flyreisende til Natal og å redusere prisen på flybilletter er å redusere skatten på sirkulasjon av varer og tjenester (ICMS) og som også fokuserer på fly drivstoff priser. Forslaget er diskutert i løpet av året og i hele sektoren og fikk en større projeksjon i September, når uttalelsen fra CVC, de største turoperatør i Latin-Amerika, lovet å øke antall charterfly til RN staten, hvis slike skattereduksjoner ble godkjent.

I et første utkast som ble diskutert i September med avdeling for statens beskatning, utelukket muligheten for å redusere beskattningen for charterfly og hevdet at staten ikke kan gi avkall noen av sine inntekter og at det ikke ville være mulig å skille rutefly fra charterfly for turoperatører.

Avdeling for statens beskatning venter nå på innlevering av et nytt forslag formatert med hjelp av  CVC. Denne gangen, forklarer staten sekretær for turisme, Renato Fernandes,  at transportøren har foreslått at myndighetene (Statens skatt) gjør en avtale med turisme operatører og gir et  insentiv fradrag for en angitt periode. Et nytt møte til å diskutere denne saken var planlagt for i dag. Sekretæren for turisme, mener at en slik type av beskatning kan godtas av sivil.dep. og at modellen både kan implementeres i både Ceara og også for RN?

Staten Ceará, som er en av statene som nå får flere turister i nordøst, er langt  foran RN og vil være den første i regionen til å stemme for en ny lov som godkjenner en reduksjon i prisen på Jet-Fuel . (GST)

En slik reduksjon innen staten vil være på fra 17% til 4% og vil gjelde for alle rutefly/charterfly og bør kunne øke flyten av turister til staten med minst 300%,  i henhold til stedfortredende sekretær for turisme i Ceará, Marcos Pompeu. Loven er klar, og vil bli stemt på denne uken. Prognosen er at ved å bli vedtatt enstemmig så trer den i kraft allerede senere i år, sier Pompeu.

Regjeringen i Rio Grande do Norte, som ba om en kopi av loven utarbeidet av Ceará, anerkjenner at nabostaten var mer fleksibel og fremtidsrettet enn hva er tilfellet i RN. Med en slik lov så vil Ceara øke forspranget i antall turister til staten i forhold til RN sa Renato Fernandes, sekretær for turisme  i  RNS.

Vi som sitter her så deilig avslappet på gjerdet vårt i morgensolen, har lenge vært inne på den tanken at staten RN er inne i en ond sirkel og for tiden «sparer seg til fant»? Det virker som at politikerene tror at utenlandske/innenlandske fly-turister kommer rekandes på ei fjøl – uten at man behøver å køfte på en sten engang?

Virkeligheten er at det må jobbes/satses steinhardt på dette feltet, da turismen er en av hovedgrenene som kan utvikle seg virkelig til å bli noe stort innenfor statens økonomiske tilganger. For øyeblikket kan det virke som om politikerene heller er i ferd med å sage av «den brysomme grenen» som heter turisme. Turismen kan utvikle seg fort og er i stand til å kunne gi RN (og særlig Natal-området) en masse nye arbeidsplasser – men først må vi få ballen til å begynne å rulle igjen og kanskje skotte over statsgrensen til Ceara – de har forstått tegningen kjære politikere og det er på høy tid å få ut albuen nå.

I mens så gyver vi løs på fruktkurven vår her på gjerdet, for Natal er en herlig plass å være – til tross for alle problemene for tiden! Vi ville ikke byttet med noen………nemlig.

 

131232