Arkiv

Jordskjelvene i Pedra Preta, er uavklarte.

Årsaken til rystelser i Pedra Preta er ukjent

Seismologene fra UFRN vet ikke hva som kan ha forårsaket økningen i den seismiske aktiviteten i regionen Pedra Preta. Ifølge forskere, så har dette området opplevet historiske rystelser bakover i tid, men det er ingen som med sikkerhet kan angi hva som er årsaken til økningen i antall rystelser/hendelser her.

Ifølge forskere, så har mange bassenger, slik tilfellet er i Potiguar-bassenget, oppståtte under endringer i styrken på jordskorpa og hvis denne geologiske feilen/svakheten blir reaktivert, pga trykket fra jordens indre  og steinmassene ikke står imot styrken av den oppsamlede energien, så flytter deler av jordskorpen seg under raske bevegelser og som merkes som jordskjelv på overflaten. Skjelvenes styrke er også avhengig av hvor dypt nede disse raske skiftningene i jordskorpen inntreffer, men er det ingen måte pr. idag til å forutsi jordskjelv.

«I geofysikk og denne typen av jordskjelv er meget uforutsigbar og dette skyldes at man ikke har mulighet til å se/observere nøyaktig hva som foregår under oss. Men, at dette kan være en indikasjon på at større skjelv er i momminga, er lite trolig sier professor Joaquim Ferreira.  Tvert i mot er dette en garanti for at større skjelv ikke er under utvikling der nede, da grunnen hele tiden får lov til å gi etter i form av små skjelv og dermed kvitter seg med oppdemmet energi.

Dette området som kalles Potiguar bassenget kanten går fra Rio Grande do Norte til øst for Ceara. Området er for øyeblikket der de fleste forekomster av slike rystelser inntreffer i Brasil. Årsakene til økning av hendelsene er ukjente men temmelig forutsigbare ved at de hele tiden forekommer hyppig i dette området i form av meget små skjelv.

Seismologene vil roen ned engstelsene i Pedra Preta området og sammarbeide med Sivilforsvaret når det gjelder å utgi ny og fersk informasjon til innbyggerene, hver gang et rister litt på seg nedenunder.

Geo-labben til UFRN registrerte alldeles nylig syv nye skjelv i grunnen her.

Innbyggerne i Pedra Preta mener at rystelsene har en sammenheng i takt med høye temparaturer i dette området, men denne teorien blir forkastet av professorene på UFRN.  Økningen i temperaturen på jordens overflate, rekker ikke lenger ned enn 20 meter, men disse skjelvene oppstår i et område tre eller fire kilometer under overflaten, sier de.

Men vi som sitter her på gjerdet vårt i et blandet værbilde blått/grått, har under nøye gransking ikke funnet en eneste sprekk i dette gjerdet og heller aldri observert en slik type av ødeleggelser i dette området, så vi tar derfor disse «kose-skjelvene» med stor ro og konsentrerer oss om innholdet i dagens frukt/frokost kurv – det rumler i magen nemlig!