Arkiv

Militærøvelsen «SydKorset» går etter planen.

MilitærØvelse Southern Cross har deltakelse av mer enn 90 fly.

Kostnaden for militærøvelsenCruzex 2013 var allerede kalkulert inn i det årlige budsjettet for det brasilianske luftforsvaret når det gjelder fly-timer med brasilianske fly innenfor øvelsen og selv om Argentina trakk seg fra øvelsen så var det rekord av antall fly som deltok i denne felles øvelsen.

Visedirektør for 2013 Cruzex, brigader Mario Luis Air Jordan sa at i forhold til kostnadene ved investering for deltakelse av andre syv land, var bare brøkdel av flyene innom air baser i Natal (RN) og Recife (FE).

Det foregikk simulerte luftkamper i det nordøstlige luftrom, basert på Airbase-Natal og Recife-Aeronaves som hovedpunkter for kampene.

Cruzex-2013 hadde deltakelse av mer enn 90 fly fra Brasil, Canada, Chile, Colombia, USA, Ecuador, Uruguay og Venezuela.

Latin-Amerikas krigens øvelser vil holde på inntil dag 15 november i luftrommet i nordøst-regionen, med øvelser fly av typen F-16 F-5, Mirage 2000 og flybåter og C-130 Hercules transport fly, for eksempel FAB, som gjorde en to timers rekognoserings PR- flytur på ettermiddagen i går, og med simuleringer og beskuelse av de kjempende jager flyene. Man haddde med seg mer enn 80 brasilianske og utenlandske journalister på rundturen.

«Vi har skapt en gjeng medarbeidere som har en representant fra hvert av landene som deltar i øvelser og som gir oss representasjon og PR på en entusiastisk måte,» sa brigader Jordan. Han fortsatte: «Vi arbeider nært sammen og jeg håper at vil  kunne  fortsette med Cruzex, da dette skaper et godt forhold mellom landenes luftstyrker».

 

Øvelse Southern Cross ble første gang arrangert i 2002, med fokuset på luft aktivitet. Ecuador og Colombia, for eksempel deltar for første gang i år og deres luft kommandant, oberst David Barreira, innrømmet betydningen av øvelsens betydning for luftforsvaret fra sitt land og «våre interne konflikter».

 

Venezuelanske brigadegeneral Mundaray ble spurt om den politiske krisen mellom sitt land og USA de siste årene og han svarte at det var et spørsmål om internasjonal politikk, hvilke ikke påvirker forholdet mellom Luftforsvaret i de to landene i en simulert operasjon av en krig slik som Cruzex Flight 2013.

131729