Arkiv

Jordskjelvene i Pedra Preta skaper lokale bekymringer.

Sprekker anses som bekymringsfulle i Pedra Preta.

«Situasjonen i Pedra Preta er urovekkende» mener man på lokalt hold. Selv om denne erklæringen skal tas med en nype salt, så mener flere lokale at de ikke blir tatt på alvor. Tekniske team av Regional Council og agronomi Rio Grande do Norte (CREA-RN) var i byen i går, som 149 kilometer unna Natal og etter besøk i noen hus, så kom ingeniører til konklusjonen om at flere av de  lokale bygningene er i faresonen, hvis styrken på rystelsene øker. Så langt har det vært registrert mer enn 500 etterskjelv i ca to uker med intens seismisk aktivitet under bakken.

Prognosen og rapporten kommer  mer enn 48 timer etter inspeksjon. I kraft av scenariet og de påviste sprekkene i bygninger i byen, så mener ordføreren at han kan vedta en tilstand av offentlige ulykke.

Når det gjelder de påviste sprekkene, så kan disse sies å være av medium karater og er foreløpig ikke livstruende sier ekspertene.

Dessuten, han har uttalt at det er ingen form for armering brukt på denne tiden , fort å beskytte husene og andre bygninger. Ikke er flassing av vegger innvendig farlig fordi den interne strukturen vil forbli den samme. Du kan ikke reformere hele huset, pga små jordskjelv, fordi sprekker kommer tilbake ved senere skjelv uttalte han.

Men likevel så er det endel nervøse mennesker som sover ute i hengekøyer pga alle småskjelvene og «profeter» påstår at det kommer et «Dommedags-skjelv» i området og dette irriterer geologene meget, fordi det skremmer opp befolkningen unødig og ødelegger livskvaliteten ved slikt snikk-snakk.