Arkiv

UFRN innstallerer 4 nye seismografer pga Pedra Preta rystelsene.

Jordskjelvene i Pedra Preta området har vist en fallende intensitet i de siste dagene, men følges nøye av myndighetene fremdeles. På slutten av natten (10), ble flere etterskjelv registrert. For å styrke overvåkingen av seismisk aktivitet i regionen, så installerer nå UFRN, gjennom sine laboratoriet for seismologi, fire nye seismograf stasjoner.

Siden oktober 25, da den gjeldende fasen av seismisk aktivitet begynte, gjorde LabSis/UFRN laget flere besøk til regionen og snakket til befolkningen og myndigheter, observerte effekten av rystelser, samt arbeidet med den instrumentale delen. 6 November så reiste teknikere Eduardo Menezes og Merkjhon Castro ned til området nærmest episenter for å sjekke igjen, effekten av rystelser og undersøke mulige nye steder for installasjon av flere seismograf stasjoner i regionen.

For å ha mer presisjon på undersøkelse om rystelsene, installert UFRN i sist helg  fire flere seismograf stasjoner i regionen. Det opprinnelige målet med de nye stasjonene er å kunne bekrefte at områdets epicenter (midtpunkt) er fortsatt det samme området som sist man har studert i  tidligere perioeder, der man har registrert skjelv på styrker over 3,0 på Richter skalaen.

Folk i Pedra Preta området er fremdeles meget skeptiske til myndighetene og den siste innstallasjonen av nye seismografer har igjen satt fart i synsingen og spredningen av rykter som sier at man forventer et «kjempe-skjelv» i området – noe myndighetene tilbakeviser på det sterkeste.