Arkiv

Julenissen kommer ikke til Alecrim i år.

Årets sesong for mange barn i Natal og i det metropolitiske området blir litt tristere nå i 2013. Den berømte Santa Claus kommer ikke lenger til Alecrim slik som han har gjort etter gamle tradisjoner.

Kontinuitet i dette prosjektet som ble opprettet til støtte for fattige og vanskeligstilte barn og bestod av ialt 30 personer som frivillig delte ut presanger og gaver som var gitt av/til forskjellige nabolag og foreninger i Natal. I løpet av årene så har dette blitt til tusenvis av leker etc. som har blitt gitt for å glede disse barna. Pga sykdom blant disse 30 personene, så har man valgt å ikke sette dette prosjektet ut i livet i 2013. (Den faste julenissen ble gravlagt på kirkegården i nabolaget sitt i går pga kreft)

Dette igjen er enda et tegn i tiden om at man sliter i hovedstaden pga fattigdom og arbeidsløshet og at man er i grunnen er meget avhengig av privat innsats for å få mange av de små hjulene i dette kompliserte maskineriet til å gå rundt?

RIP Santa!

132272