Arkiv

Jordkjelvene i Pedra Preta får et etterspill.

Etter en rekke jordskjelv som har pågått i nesten en måned, vil kommunen Pedra Preta begynne å beregne skadene og vurderer muligheten til å utstede et dekret om offentlige katastrofe, men venter fortsatt på noen papirarbeider fra eksperter fra staten som har vært på besøk og foretatt målinger. Det kommunale sivilforsvaret, har frem til nå notert ned  42 skadede hus med risiko for beboerne. Og antallet øker med hvert nytt jordskjelv.( ca. 600 skjelv frem til nå) Til tross for skader, er boligene fortsatt bebodde, da kommunen ikke har mulighet for å kunne tilby andre oppholdssteder.

Mengden av boliger i kritiske tilstander kommer ikke frem av rapportene, men den fysiske tilstanden ble oppdaget ved en kontroll av de skadede husene. Med denne rapporten i hånden vil city administrasjon undersøke den totale situasjonen for å avgjøre hvorvidt en tilstand av krise eller offentlige katastrofe i byen, kan bli utferdiget. Statlige føderale myndigheter opplyser til media at de anser skadene frem til nå, ikke berettiger at et slikt dekret blir utsendt.

Kommunen Pedra Preta som ligger 115 km fra Natal, har til nå samlet følt 600 jordskjelv de siste tre ukene, men de rapporterte skadene er av en slik art at de ikke er til fare for mennesker sier ekspertene.

Samtidig er byen er fortsatt på «tå hev» med en høy beredskap. Skole-Klasser ble suspendert i tre dager og netter av sterke rystelser, noen beboere sover utenfor sitt hus. I går, ble tre mer rystelser registrert i byen. Med en styrke på 1.8, ifølge kl.01:38, med 2.1 grader og et tredje kl 03:05, med styrke 2.0…………….. så det rumler godt fremdeles der nede under dem?

132401