Arkiv

Befolkningen må sammarbeide med myndighetene for å gjøre strendene våre renere.

Regional sjef for avløps-selskapet CAERN Lamarcos Teixeira, sier at befolkningen har et felles ansvar når det gjelder å holde strendene våre frie for kloakk og denslags type forurening. Han trekker frem det stadig økende misbruket av avløpsnettet til dette vann og avløpsselskapet. Det er en stadig økende lovlig tilkopling til kloak-nettet over hele byen, noe som medfølger overbelastninger og forurensning. Dessuten er det så mange som er så frekke at de kopler til sin kloakk direkte til grå-vann systemet (overvann og drenering etc.) og dermed sender sin private kloakk direkte i havet via dette gråvanns nettverket.

 

Ansvar som er tilegnet CAERN er å samle inn  all kloakk via sitt nettverksdistribusjonens nett i rørene i bydelene og sørge for at det enkelte hus/blokk får sitt avløpsrør tilkoplet på en rett og lovlig måte til dette nettverket. En gjennomsnittlig pris på dette er R $ 200. Nettverket er installert for å støtte alle hus i hvert nabolag.

CAERN ser dessverre mange tilfeller at man ulovlig har koplet seg inn på gråvannsnettet og på den måten bidrer direkte med at kloakk bakterier tilføres langs strendene. På denne måten kommer ab masse avføring og urin direkte ut i havet uten den minste rensing, som f.eks. langs Areia Preta.

Det verste er at befolkningen ikke fortår at de eventyrer sin egen helse ved å bade i slik kloakk forurenset vann. svømmere ignorere fullstendig advarselene.

«Dette er bare en helse katastrofe som venter på å inntreffe, pga at folk gir blanke blaffen i  at dette kan føre til sykdommer som gastroenteritt, hepatitt A, kolera, tyfoidfeber, blant annet. For ikke å snakke en masse e-koli bakterier som kan forlenge sykdomsliste ytterligere. Dessverre så er den slappe innstillingen til dette problemet, at de rett og slett har for dårlig skolegang og er derfor lite opplyst innenfor disse områdene?

Myndigheten anmoder igjen om at man tar disse advarselene om farlig badevann alvorlig, de er nemlig ikke utstedt for morro skyld av laboratoriene?

Skjerpings!

132842                                                                          Areia Preta