Arkiv

Eksporten fra RN sliter.

Reduksjonen i antall flyreiser til og fra Natal, har ført til at lokale forretningsmenn må sende deler av produksjonen til andre fyplasser som Petrolina, Recife, Pernambuco og betale opptil tre ganger mer frakt til nabostaten.

Minst seks fiske baserte selskaper som er blant de viktigste produktene som vanligvis eksporteres fra RN, er nå godt  kjente i eksport lasteterminalen på fly plassen i Recife. Dr sendes nå 100 Tonn fra seks selskaper fra RN ut i verden, men for seks måneder siden så ble alt dette sendt ut via Augusto Severo.

Junior Santos som eksporterer Mamão (små Papaya) for eksport og håper på at det blir bedre på den nye flyplassen. Men han er ikke sikker, for han eksporterer jo via vanlige flyruter og det er mangelen på disse som er blitt borte fra den gamle flyplassen Augusto Severo. Alt avhenger av om det blir flere vanlige ruter fra den nye flyplassen, men foreløpig ser det dårlig ut. Han/de har ikke råd til å leie inn et eget (rådyrt) fraktefly ut fra  last terminalen på den nye flyplassen.

Rodrigo Hazin som er direktør ved Norte Pesca som leier kjølekapasitet ved kjølelagerene i havnen i Natal, for seks av sine fiskebåter.

Ifølge ham, begynte problemene med reduksjonen i antall flyreiser, som har falt 12,9 prosent mellom januar og oktober 2013, sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge data fra brasilianske flyplass selskapet INFRAERO, større fly lander nå heller og har avgang fra Recife pga de billigere landingsavgiftene der.

Fisken til Hazin, forlater på lastebil Natal og sendes nå til flyplassen i Recife. Derfra går turen videre til Sao Paulo og Rio de Janeiro, hvor man flyr på USA, der de viktigste forbrukerene finnes.  Pga dette må han betale ekstra R $ 600 for hver lastebil lastet med fisk, tre ganger mer enn de ville betale hvis de kunne ha sendt fisken fra flyplassen Augusto Severo. Men denne fordyringen oppheves pga det faktum at skatt og tariffer er mye billigere i andre stater enn RN.

Caliman, den største eksportør av papaya i landet, har allerede nådd et nivå på 90% av all produksjon eksporteres via andre stater enn RN, fordi at dette er mye billigere. I RN er skatt og avgifter ca. 30-40% høyere enn i andre stater og de planlegger å sende 100% av sin produksjon ut via andre stater i 2014.

 

«Natal sine priser er for høye. I tillegg mangel på lagerplass for papaya på flyplassen  (Augusto Severo) og det er få ruter. Det er alltid vanskelig å eksportere ut av RN staten «, påpeker  selskapet og har allerede redusert sin eksport til 25 tonn per uke under høyden/toppen av sin eksport-virksomhet som var i 2005.

I henhold til kontor for media-kommunikasjon hos Inframérica Consortium, som lager og administrere den nye flyplassen i São Gonçalo do Amarante, kan det lande fraktfly i denne byen fra 2014. I dag lander bare passasjerfly i Natal på den gamle flyplassen og der må all last dele plass med passasjerenes bagasjer.

Foreløpig så kan ikke myndighetene svare på om de vil redusere sine avgifter og skatt med 30-40% slik at den nye flyplassen blir konkuransedyktig på nytt og Inframerica Consortium har sine utgifter som må dekkes inn ved driften av den nye flyplassen og kan umulig stå for så store reduksjoner i skatter og avgifter. Man har foreløpig ingen opplysninger som tilsier at den nye flyplassen skal få noen flere avganger/landinger enn den gamle Augusto Severo.

Vi som sitter og myser mot en praktfull morgensol – mens vi deler en diger vannmelon broderlig mellom oss – håper at myndighetene i RN snart forstår at det er fullt mulig å spare seg til fant og at det kanskje vil bli større inntekter til staten etterhvert, om man setter ned flyplassavgifter og prisen på skatt av JetFuel som er meget høy i RN dessverre.

Det er jo lov å håpe – tvi tvi tvi!

133025