Arkiv

Økonomien i RN mister farten.

Dårlige utsikter økonomisk for RN.

Med fallende oljeproduksjon og uten utsikter til nye utvinninger, gjør at økonomien i Rio Grande Norte langsomt daler nedover her i NordØst.  Prognosen som kommer fra  økonom Aldemir Freire, som i går presentert for ansatte i brasiliansk institutt for geografi og statistikk (IBGE), informasjoner om datainnsamling for sosioøkonomisk forskning og utviklingen/retningen av indikatorene som gir et røntgenbilde av dynamikken i økonomien i RN de siste årene.

De siste tallene viser at handelen en «svært god», tjenestesektoren er i positiv utvikling, men industrien er inne i en krise, forårsaket av oljesektoren, som allerede nå viser tegn på en stagnasjon og meieri segmentet viser en kraftig tilbakegang. «Krisen i meieriindustrien utgår fra problemet med tørke,» sa Aldemir som husker at melk behandling hadde skarp nedgang i siste årene, på grunn av svinn av melkeproduksjons- programmet og derfor fall i produktet. På den annen side så  har sementindustrien hatt stor utvidelse som skyldes en stor etterspørsel pga arbeidet ved den nye flyplassen og reisingen av Arena das Dunas.

Som industrien nærmest var et av lokomotivene for industrien i RN de de siste årene, med inntekter på 2,5 milliarder i året, så sier nå Aldemir at de manglende dataene for å kunne gi en nøyaktig diagnose, men at det er tegn i tiden til en økende stagnasjon i bygge bransjen, spesielt for bygninger beregnet for middelklassen i Natal.

Veksten av handel som drives av salg av brensel gas/diesel/bensin/etanol  og som har doblet i løpet av ti år, er bil- flåtens vekst i Rio Grande do Norte stadig økende. Mellom desember 2008 og November 2013, ser man en økning på 48,7% i flåten av motorvogner og 64.2% for privat transport.

Til tross for lavere vekst prognoser i forhold til resten av NordØst, mener Aldemir at RN sin økonomi kan holde tritt med sitt BNP på R $ 36,1 milliarder, som nå er på femte plass i regionen.