Arkiv

Stygge tall for ungdommen i Natal/RN.

Staten RN sliter med at 23,7% av de unge hverken har arbeid, eller studerer og tar skolegang.

Da Dayana hadde sin 15 fødselsdag, ble hun gravid og droppet ut av skolen. Aldri klarte hun å komme seg tilbake til bøkene igjen og i dag med sine 19 år, er hun er arbeidsledige, har tre barn å forsørge og er avhengig av en fattig mamma for å kunne overleve. Akkurat som Dayana, går 215.000 unge potiguar indianerne mellom 15 og 29 år uten muligheter til å studere og totalt uten noen yrkesutdanning. Dette er syntesen av sosiale indikatorer fra 2013 fra det brasilianske instituttet for geografi og statistikk (IBGE), som ble offentliggjort i går, basert på data samlet inn i 2012, i Rio Grande do Norte, 23,7% blant befolkningen. I denne aldersgruppen er man nemlig i den samme situasjonen som 6,78% av den totale befolkningen i staten.

Indeksen ligger over landsgjennomsnittet med 19,6%. Ifølge IBGE er Nordøst regionen belemret med den høyeste andelen unge som ikke studerer eller arbeider. Forskning viser også at brasilianske kvinner er overrepresentert blant disse unge under disse forholdene: nemlig 70,3%. Mellom jentene som ble kartlagt, hadde 58,4% minst ett barn.

Dayana stoppet studere i tidlig og fikk en liten  jobb i en restaurant, men har siden ikke funnet noe annet. Hun sier hun har kjempet for å få en jobb og mulighetene som dukker opp er få og begunstiger de med yrkeserfaring. «Min mor er den som hjelper meg og hun seg tar seg også av en gammel mann, «forklarte hun.

Skulking på terskelen til grunnskole og ved videregående opplæring er også blant de tingene som er dekket av forskning av IBGE. Indikatorene viser at flertallet av unge mennesker i landet heller vil ha en billig jobb enn å studere og bare 38.6% av dem har fullført videregående skole, mens andre i grunnskolen har 32.4% ikke fullført.

I Rio Grande do Norte, viser en frekvens analyse av skolen netto som påpeker at bare 44,2% av barn i alderen 15-17 år gikk på high school under tidspunktet for undersøkelsen. Der viser antallet en høyere skulking sammenlignet med barneskolen, der barn fra 6 til 14 år deltar i klasser og kommer nå fra 91.9% av alle innbyggerene i staten.

«Mange ender opp å avslutte sine studier fordi de arbeider for å måtte prøve og hjelpe sine familier til simpelthen å overleve. Andre mislyktes og drev vekk fra skolen, umotivert, så det er en rekke faktorer innvolvert her. Og veldig mange av disse menneskene blir tildels også ekskludert fra arbeidsmarkedet pga dette, «sier Razia Passos, IBGE analytiker.

Noen ungdommer har nå endelig forstått viktigheten av å fullføre grunnskole og videregående skoler og jobber nå med denne saken oppe i aldre på fra 21-29 år. Man innser til slutt at skal man få seg en grei jobb og nogenlunde betalt, så er man nødt til å ha skolegang og gjerne også yrkesundervisning i bunnen av sin CV.

Men RN er ikke den fattigste staten i Brasil for ingenting tydeligvis og Potiguar indianere har aldri noensinne fått trukket et lykkelodd her i livet dessverre. Vi føler med dem!