Arkiv

MPRN starter en undersøkelse etter protestaksjonen som laget kaos i trafikken.

MPRN undersøker hvem som var ansvarlige for trafikk kaoset.

Aktor vil ikke la trafikk kaoset som rammet Natal trafikken foregå ustraffet. Aksjonen som gjaldt protesten mot den registrerte permissionários (løyve) om alternativ transport, som blokkerte de tre viktigste rutene i hovedstaden sist onsdag i over 4,5 timer. I går åpnet direktøren for arrangøren for Rettferdighet & Miljø, Rossana Sudàrio, en sivil undersøkelse for å få fastslått hvem som hadde  ansvaret for ordensforstyrrelsen mot befolkningen i Natal.

Rossana ønsker å få fakta på bordet rundt demonstrasjonen som stoppet opp all trafikken i byen, noe som førte til køer av minst 17.000 biler og for å mulig straffe de involverte, ifølge Deputy Attorney General , Jovino Pereira da Costa Sobrinho.

I tillegg, ifølge aktor vil det bli åpnet en annen sivil undersøkelse av aktors kontor av Criminal Investigation og Statsborgerskap, som også behandler demonstrasjoner som blokkerer trafikken, men med spesiell oppmerksomhet på World Cup, samt andre hendelser som forekommer blokkering av hovedveier. «Vi ønsker å hindre at slike handlinger skjer under VM-2014. Vi ønsker å sikre Natal sin urbane mobilitet under arrangementet, forklarer»Jovino Pereira.

Junior Santos,Ministério for offentlige saker, ønsker straff for eiere av varebiler som blokkert tre av de viktigste rutene av Natal under aksjonen og man har bilder og ID som beviser hvem disse var.

Statsadvokaten sier at denne aksjonen kom helt ut av kontroll og straffet en uskyldig tredjepart unødig hardt ved at tusenvis av arbeidere kom minst tre fire timer for sent hjem til middag.Advokat General nestleder for ombudet sier » at denne gangen var aksjon ulovlig og fullstendig ute av prposjonene.» Han la til at arrangørene av stengningen av kryssene som blokkerte alternative omkjøringsveier i Bernardo Vieira Salgado Filho, Prudente de Morais og Romualdo Galvão, i morgen og ettermiddag sist onsdag kan vente seg strenge straffer.

Tiltakene som er iverksatt pga aksjonen, kan variere fra beslag av alternativ transport tillatelse, bøter for trafikk brudd eller selv åpningen av en sivil straffeforfølgelse for forbrytelser i trafikken. Et annet straff kan være at man mister tap av muligheten for kategorien til å kunne delta i anbudsprosessen for kollektiv transport i Natal.

Vi her på gjerdet og slikker en nydelig morgensol, mener at det er greit med protestaksjoner – men man bør sette seg nøye inn i konsekvensene som oppstår for en uskyldig tredjepart som rammes hard pga dette. Man skal ikke tirre bilister i Natal altfor mye, for de har vist flere ganger at de kan være farlig voldelige dessverre og dette kan få uante konsekvenser.

Nå står en diger frokostkurv for tur – nam nam!

133509