Arkiv

Sommer, varme og økende vannforbruk.

Sommeren er her og bringer med seg  høyere temperaturer, som krever større behov for vann. I Rio Grande do Norte i november så man allerede en økende tendens til økende vannforbruk og dette øker for hvert år. Vannforbruket  i november, sammenlignet med for to år siden, var 10.49% høyere i august måned. Prosentandelen utgjør mer enn 300 millioner liter vann i måneden. Med den større etterspørselen av vann i kvartalene fra januar til mars, kan man se at det er vannmangel i viktige regioner som; Felipe Camarão, Bom Pastor og områder i zona-norte. Hos selskapet som har med  vannforsyning og avløp Rio Grande do Norte (CAERN), skaper dette upopulære problemer blant befolkningen.

I tillegg til høye temperaturer øker forbruket også på grunn av konsentrasjonen av turister i byen. Andre Jesaja Costa, leder av CAERN, sier at volumet av vann fra bassenger som leverer til hovedstaden i RN, er tilstrekkelig til å dekke den normale etterspørselen. Men, er det områder i byen som ikke har så god kontinutet i sin tilførsel av vann dessverre. Dette kan føre til tilstander av vannmangel i de kommende månedene. Ifølge lederen for selskapet så skyldes økningen i forbruket av vann flere årsaker, både klimamessige og sesongmessige variasjoner. CAERN innrømmer også at nærmere 50% av vannet i byen går tapt på grunn av gamle og dårlige rør som gir store lekkasjer i grunnen, samt en masse antall med private kraner som står og lekker 24/7.

«De stedene i byen som sliter med en dårlig vann tilførsel i perioder, er nok gatene i nordøst, fra Quintas, Bom Pastor ned til Felipe Camarão og visse parter av Zona Norte”, relativt. Under sommertiden så kan også områdene rundt Felipe Camarao regnes som problem områder.

CAERN holder på å skifte uten gamle rør over hele byen og forsøker å forsterke rørsystemet der det er mest prekært, slik at mann kan unngå kjedelige vann rasjoneringer i hovedstaden.

Regnværsdager i det siste har redusert antalle t byer uten vann i RN, så nå er «bare» 16 byer uten vann og er avhengig av tankbilene som kjører alt hva de makter. 24/7

CAERN sin økonomi sliter for tiden, men likevel har selskapet investert mer enn R $ 10 millioner på kjøp av ca 200 tusen nye meter med moderne (PVC) rør. Flere nye opprustings-arbeider startet nå i oktober og fortsetter utover i 2014. For det metropolitiske området i Natal så vil dette innebære 36.000 nye meter på sørsiden og 30.000 nye meter med rør i Nord-regionen, særlig i områdeneJoão Câmara e Macaíba.

CAERN sier også at det sløses for meget med vann i hovedstaden – det burde f.eks.være nok å vaske bilen en gang i uken eller hver 14.dag og ikke hver dag som mange gjør nå.
Med økende varme og et økende antall av turister, så er det naturlig at vannforbruket øker og hvis alle kan betrakte vannet som en dyrbar resurs og spare litt der de kan – så er det nok vann til alle. Turistene som kommer ofte sydfra og som ikke vant med slik varme som man ser i Natal nå om dagen- gjør at mange turister på Ponta Negra stranden f.eks. – bruker dusj-teltet hyppig for å kjøle seg ned – men slikt må man regne med sier man hos CAERN.

Vi som nyter sommeren i Natal her på gjerdet vårt, har blitt mere vant til varmen over en ti års periode, men har/er stadig vært vitne til vannsløsing ann mass av beboere i hovedstaden som tror at vannet er bare noe som tyter ubegrenset ut av rørene over alt? Det må nok en attityd-endring til for å frem til alle i Natal – det fortjener de – nemlig!

Men nå var det frokost-kurven da, ryktene går at den inneholder ny-bakte kokosmacroner og andre småkaker som er myntet på julen – nam.

134136