Arkiv

Arbeidsledigheten i Brasil faller i November.

Arbeidsledigheten i landet lå i slutten av november på 4,6%. Dataene utgitt i dag (19) i månedlige sysselsetting undersøkelsen (PME) fra det brasilianske instituttet for geografi og statistikk (IBGE). Dette er den laveste satsen siden desember 2012, som også var 4,6%. Indeksen er også lavere enn registrert i November 2012 (4,9%). I oktober i år, så lå indeksen på  5,2%.

«Denne reduksjonen kan skyldes mange årsaker bla annet som følge av inaktivitet. Det var ingen økning i antall arbeidsplasser. En del av denne arbeidsløse befolkningen kan være mennesker som har fått strø-jobber for desember, men likevel fortsatt ikke pga ny aktivitet. En annen del kan skyldes misnøye  sier leder av sysselsetting og inntekt av IBGE, Rose Azeredo.

Kontingenten av arbeidsledige (1.1 millioner) falt 10.9 prosent sammenlignet med oktober, men holdt seg stabilt sammenlignet med November 2012. Kontingenten av ansatte (23,300,000 personer) stabilt i begge sammenligninger.

Registrerte arbeidstakere i privat sektor (11,8 millioner) holdt seg stabile i forhold til oktober i år, men vokste 3,1% sammenlignet med November i fjor.

Blant kategoriene yrkesmessig så beholdt alle praktisk talt samme antall jobber fra oktober. Med November i fjor var virkemåten lignende for de fleste kategorier, med unntak av industrinæringen, som hadde falt 3,9 prosent (minus 145 tusen jobber), og innenriks, med en reduksjon på 12.2% (minst 186 tusen jobber).