Arkiv

Stor usikkerhet om taxiprisene før åpningen av den nye flyplassen.

Drosjesjåfører venter på en ny definisjon av nye taxi-takster.

De tre månedene før åpningen av den International Airport Aluízio Alves sin spesielle taxitjeneste i São Gonçalo do Amarante, så er takstene foreløpig ikke bestemt og siden en anbefaling av statsadvokatens kontor som suspendert alle økninger og fornyelse av flåten av taxis i byen i November i år, så har byen ikke tillatt noen nye taxi-løyver siden 2009. Taxisjåfører i Parnamirim, som nå fungerer på flyplassen Augusto Severo, vil samrbeide for nye  løyver i det nye markedet, men er forhindret av de forskjellige kommunale jurisdiksjonene som gjelder for dette markedet, men at et nytt konsortium dannet av kommunene i Stor-Natal vise en gangbar vei ut av uføret.

Emanuel Amaral i  São Gonçalo do Amarante, MP (member of parlament) krever en by budgivning for taxiservice, for å kunne regulere alle godkjenningene gitt i år i  São Gonçalo do Amarante.

Anbefalingen skyldes oppdagelser om ulovlige salg av klonede konsesjoner i São Gonçalo do Amarante. Saken kom til offentlig kunnskap i 2007 og har siden gått i gjennom hemmelige forhandlinger/etterforsking av justisdep. Ifølge Paul Macedo, direktør for de kommunale Institutt for transitt av São Gonçalo do Amarante (DEMUTRA), så krever nå MP en helt ny lov om budgivning for taxi til å kunne regulere autorisasjonene. «Vår suspendering og om overføringer om kjøp av nye biler og nye konsesjoner, skyldes nettopp uoversiktlige forhold i dette markedet, der den nye loven bør gi prioritet til innbyggerne i byen og ville ha driften fokusert mot den nye flyplassen.

Forespørselen som undersøkte ulovlig salg av konsesjoner av drosje-løyver i São Gonçalo do Amarante, viste i følge rapporten at det forekom en utstrakt virksomhet med forfalskede papirer som kunne gi ny taxi-løyver i byene. Forfalskning av offentlige dokumenter er  en alvorlig forseelse i Brasil og kan gi strenge fengselstraffer, sier sekretær for Institutt for kommunale Transit retning (Demutran), Ana Maria Cortez, om salget av de klonede og falske konsesjoner basert på disse forfalskede dokumenter.

Taxisjåfører ved Augusto Severo går nå en usikker fremtid i møte og håper på en snarlig løsning på hele dette betente problemet innen taxi-næringen som har vært problematiskt i mange mange år i Natal-området. Et nytt consortium kan være løsningen for tjenesten sier de til media.

Vi som sitter her på gjerdet og slikker morgensol, kan bekrefte at det har vært mye om og men når det gjelder taxiene i Natal og det foregår en utstrakt kartell virksomhet og ulovlige oppkjøp av taxi-løyver og at man derfor nærmer seg monopol-tilstander innen næringen pga visse «Mafia-metoder» og at dette er vanskelig å få gjort noe med pga en utsrakt bruk av bestikkelser og korrupsjon – også innenfor det politiske apparatet dessverre. Bakmennene har bukten og begge endene i dette market og en alvorlig opprensking ville utvilsomt vært på sin plass her?

Men selv om vi utvilsomt kjører mye taxi (det var totalt ulønnsomt å kjøpe seg bil her – når man tok det store regne stykket for oss) så da retter vi nok engang blikket mot en tung og spennende søndags-frokostkurv, som inneholder mye rart etter sigende.

En god søndag og RomJul til dere alle.