Arkiv

Attn. IPTU – VAI regningen og mulighetene for 20% rabatt.

Det blir i disse dager sendt ut regning for innbetaling av eiendomsskatt, renovasjon etc. og i den forbindelse er det lurt å merke seg at om man betaler hele beløpet for 2014 i en smell, så oppnår man en rabatt på 20%. Siste dato for denne innbetalingen er 10.januar

Utsendelsen vil bli gjort i tre faser og, starter med  gruppe 1, som inkluderer områdene Sør og Øst, hvor man finner omtrent 67% av de skattepliktige. For disse skattebetalere er datoen for siste innbetaling med 20% rabatt om man betaler inn hele beløpet for 2014. til dagen på 10 januar. Gruppe 2 som inkluderer bygningene på vestsiden, med innbetaling før 10 februar og gruppe 3 på nordsiden, med forfall 10 mars.

Om du er en av de skattepliktige i noen av disse gruppene, så er det lurt å merke seg datoene og rabatten?

134511