Arkiv

Momsen på populære biler blir justert – igjen!

For populære biler (1.0 liter) er skattesatsen/moms, som var på 2%, nå justert opp til 3% og skal gjelde frem til 30 juni i år, da skal regjeringen vurdere om det skal komme en ytterligere økning, opp til 7%, en rate som var vanlig før man bestemmte å innføre en IPI (moms) reduksjon for å stimulere forbruk og unngå oppsigelser i Brasil i begynnelsen av 2012.

Den mest populære gruppen av biler er dem med motorer på 1.0 liter (1000 kubikkcentimeter), hvor skatt/moms vil  øke fra 2% til 3% videre utover i året.

For kjøretøy med mellom 1.0 og 2.0 liter flex (kjører med både alkohol og bensin), økte momsen (IPI), fram til desember 2013 fra 7%, til 9%. Og kan gå muligens gå tilbake til nivået på 11%, slik som i juli, avhengig av undersøkelsen til regjeringen. I mellomtiden skal kjøretøy med samme motorstørrelse , men benytter bare til bensin, vil avgiften øke fra 8% til 10% og kan muligens øke videre til 13% i juli.

På de kommersielle kjøretøyene ble momsen øket fra 2% til IPI 3% fra 1.juli, men kan skattes videre opp til 8%.

IPI på lastebiler har ikke økt denne gangen og  prisen er fortsatt «0%», på ubestemt tid, ifølge Mbarak Henrique de Oliveira, midlertidige administrasjonssekretær i Finansdepartementet. Vi tror at lastebiler er hovedstadens nerve for levering av varer, så dette er det en investering og et logistikk element, om vil  påvirker hele økonomien, sier han.

 

Ifølge Mbarak er forventning at denne forhøyde IPI på kjøretøy vil kunne gi staten økte inntekter med R $ 956 millioner mellom januar og juni i år. Han pekte på at på slutten av denne perioden, vil regjeringen kunne revurdere om man skal  gjøre nye gradvise økninger av momsen, utifra nivået man finner på den 1 juli.
Innvirkning på inflasjonen

Marlene Oliveira hevdet at Finansdepartementet ikke har beregnet hva som blir virkningen av økningen av IPI for biler opp mot inflasjonen i Brasil. Ifølge ham har den føderale regjeringen en avtale med bilindustrien som hindrer nye beslutninger om å øke prisen på bilene ut over disse nye prosenter av skatt. I tillegg sa han, har bilprodusentene lovet ikke å foreta oppsigelser hvis det er registrert et normalt salg.

Men vi her på gjerdet leser likevel denne informasjonen om at økonomien i Brasil peker nedover, regnet ut fra det som man håpet og som kjent; Når krybben er tom – bites hestene?

135003

En typisk populær småbil i Brasil