Arkiv

Natal ønsker å øke eksporten via sin havn.

Havnen forhandler med nye linjer for å øke eksporten via havnen.

Etter at man annonserte en 23% økning i leveransene av salt fra havne-øya Areia Branca, så sier  Companhia Docas at området bør forstørres i Rio Grande do Norte (Codern) og at tallene er positive for 2013 eksporten gjennom havnen i Natal. Særlig var veksten synlig innenfor eksporten av frukt. Ifølge balansen lansert i går, registrert Codern i et volum på 2011 83,222 tonn frukt som er solgt via havnen i Natal. I 2012 steg til 154,358 tonn, som resulterte i en økning av 85% i eksporten mellom to år. Oppdatert frukt datastasjon 2013 (til November) 168,701 registrere tonn, noe som tilsvarer en økning på 26% i samme periode til 2012 (januar til November) og 103% i forhold til hele året 2011.

Ifølge selskapet for havna var resultatet for 2013 ikke høyere fordi det manglet plass til skip for etterspørselen av containere med frukt. Så problemet skal ikke er gjentas i 2014, nå er man allerede igang med en dialog mellom produsenter og med med rederne, som blant annet forårsaker at USA eksporten av frukt har øket fint.

Hele bevegelsen av frukt i fjor, så kommer 90% av lasten fra staten Rio Grande do Norte. De resterende 10% kom fra Pernambuco. Fruktene som eksporteres ut av staten er, for det meste, melon, bananer, mango og vannmelon.

«Som vi kan se av tallene, så har disse to siste årene har vært positive i havnens favør sier  Codern (havneselskapet). Ønsket er å få til et betydelig oppsving av eksportvarer som går ut av havnene i Natal og kapasiteten er der, om man bare endrer endel rutiner og setter fokus på de rette områdene for eksporten.

Havnen er under en stadig utvidelse og både kaiplasser og lagerkapisitet øker sukssesivt måned for måned, men man kunne godt ha mere midler til større kjølekapasitet og ordentlige container-kraner, noe som ville øke eksportkapasiteten vesentlig pga av skipenes nedsatte liggetid.

En annen ting er Cruise-farten som langsomt tar seg oppover i takt med at denne delen av havnen inntar nye former og som kan være med på å trekke mange korttidsturister til byen. Turister med velfylte lommebøker, men samtidig så må vi også få enda mere intressante ting&tang som vi kan tilby slike bortskjemte cruiseturister?

Vi som slapper av her i morgensolen omgitt av grønn frodighet på alle kanter – her på gjerdet vårt – håper bare at det blir igjen litt frukt som vi kan fylle frokostkurven vår med.  (;–>

En trivelig helg til alle!

135410