Arkiv

PF Holder på å undersøke 185 kontrakter i RN for korrupsjons-mistanker.

PF (Policia Federal) undersøker for tiden 185 kontrakter i RN med mistanke om korrupsjon.

Det føderale politiet har 185 pågående undersøkelser som angår føderale midler i inngåtte kontrakter i Rio Grande do Norte, alle er mistenkte for underslag og korrupsjon. Undersøkelsen som har vært nevnt tidligere i avisen Tribuna do Norte, omfatter lant annet 136 ordførere. Men er det også avdekket mulige lovbrudd som involverer andre offentlige etater/agenter innen kommunale kjeder i administrasjonen. Blandingen av handlinger rettet mot statskassen og underslag av penger fra Staten RN, gjelder både, passiv korrupsjon og aktiv korrupsjon, smugling/påvirking av innflytelse. Dette er første gang at PF avslører denne typen av kriminalitet i RN.

Det er nå i alt 12,870 pågående undersøkelser over hele landet som omfatter prosesser av  lovbrudd med denne natur/miljø-underslag, økonomiske underslag, brudd på lovene pga dannelsen av ulovlige karteller og  derav ulovlige anbud og andre skadelige handlinger som omfatter offentlige egenkapital. Dette tallet representerer nesten 12% av alle undersøkelser gjort av PF, totalt hele 108,822 henvendelser/umdersøkelser. Nordøst-regionen er aller mest berørt av organisert kriminalitet. Man konsentrerer seg om 5,371 undersøkelser, i alt 41.7% av tilfellene. PF tilordner dette kravet til at unionen/staten må vie mye mer tid og penger til byer og kommuner, slika at man kan få avdekket denne stygge typen av kriminalitet mot staten – staten det er oss, i utgangspunktet.

Forbrytelser begått av ordførerne i Rio Grande do Norte, avslørt under etterforskning utført av PF, er fastsatt i resolusjon i en lov;201 i 1967. Disse lovbrudd kan dømmes av rettsvesenet, uavhengig av kunngjøringen fra styret i den avslørte etaten etc. Her er det definert som lovbrudd når ansatte kan leie ut f.eks. verktøy og maskiner som er statens eiendom og så underslå disse midlene til eget privat forbruk etc. Man skal likeledes ikke kunne flytte offentlige midler til egen fordel og dermed snyte staten for inntekter.

Enda en ny Anti-korrupsjon lov trer i kraft i dag fra idag.

Marcco beklaget at korrupsjon er et «endemisk» nådeløst angrep mot de offentlige tjenestene. Han er en pensjonert skatterevisor Comptroller generelt av Union (CGU), og fungerer som utøvende seara av tilsyn og revisjoner av inngåtte føderale kontrakter. Marcco som koordinator understreket viktigheten av både samfunnet og PF utfører en effektiv overvåking, kontroll og tilsyn med institusjoner, som er tilfellet for CGU, føderal aktor, domstol de Contas da União, etc.

Det føderale politiet sa at anklagene om korrupsjon og avvik har nå blitt prioriterte mål for institusjonen. Og som allerede fra 2011, undersøker selskapet kontoer for 3 tusen mistanker mot prefekturene for misbruk av føderale offentlige penger, spesielt i helse og utdanning, adressert til å være større summer/verdier fordi de er stemplet som midler fra EU-budsjettet. I dette scenariet er tiltalte hovedsakelig ordførere og tidligere ordførere, innrammet i såkalte tiltale-bokser «forbrytelser som er begått av ordførere».

Men, vi som sitter her på gjerdet og dingler med bena i morgensolen, har likevel liten tro på at PF klarer å ta selve «kjernen» i all korrupsjons-dritten, da alle dekker alle og skjuler dokumenter og penger for hverandre, så det er et gediget arbeid so PF har satt i gang med. Nesten alle mennesker i Brasil har blitt rammet av korrupsjonen en eller annen gang i sitt liv – noen opp til flere ganger. Vi kan også i forbifarten nevne alle de «gringos» so har blitt lurt opp i stry pga korrupte kommunestyrer etc. og som opptrer som små-konger i det økonomiske markedet og sørger for at systemet er så uoversiktlig at ingen «hvit mann» forstår hva som foregår, men bli lurt gang på gang av «lover» som ofte bare gjelder der og da og ikke er noen godkjente lover. Likeledes så sørger de for å ha korrupte advokater som vokter bakdøra og ryggen deres?

Men, det er ikke et døtt vi kan få gjort med dette, da må du ha brassevenner på et høyt nivå/strå, som kan hjelpe deg med å ordne opp i all dritten som foregår? Derfor konsentrer vi oss her heller om hva som frokost kurven inneholder og lar korrupsjonen seile i sin egen sjø.

Ha en flott dag videre!

136434