Arkiv

Befolkningen melder om økende vold i visse områder i Natal.

Befolkningen rapporter rutinemessig om mere vold i enkelte  områder.

 

«Hærverk er  økende og det samme er narkotikaproblemer, ran og uprovosert vold og kriminalitet. Dette sier Juberlita Miguel 54 år og arbeidsledig. Hun er diskreditert og sliter med sin grå hverdag bosatt i området Nossa Senhora i den nordlige delen av hovedstaden. Som troende så klynger hun seg til at Han skal lede henne igjennom  dette minefeltet av farlige steder, medvold og kriminalitet som møter henne daglig og hvor nyhetene daglig melder om mere vold og hyppige forbrytelser.

Natal har alltid vært som en magnet for lut-fattige mennesker som kommer stadig vekk inn fra landsbygda, med et håp om å finne lykken inne i hovedstaden – noe de aller færreste opplever – de fleste oppdager snart at de har kommet fra asken til ilden og når man har brent alle broer bak seg, så blir alt bare enda mere trøstesløst?

Myndighetene er alt for klare over problemet, men uten særlige midler øremerket for slik sosial hjelp og uten mulighet til å skaffe disse mismodige menneskene arbeid, så bar øker elendigheten. Nå som økonomien i Brasil også har stagnert på et nasjonalt plan, så drypper det så sørgelig lite fra disse føderale penge-kranene for tiden – dessverre!

Det er så sørgelig lite vi «gringos» kan gjøre, så istedet for å prøve å hjelpe alle – noe som bare blir en vits – så hjelper vi i stedet noen få brassevenner med en kraftig støtte når dette trengs. D kan vi i det minste glede oss over å se resultatene som vi har bidratt med?

136678                                                                                               Her er tallene svart på hvitt. (mord utviklingen i Natal)