Arkiv

Sikkerheten til befolkningen må prioriteres bedre mener innbyggerene i Natal.

Sikkerheten i Natal trenger mer oppmerksomhet!

«Det er forferdelig å ha enstor  kniv pektende på deg». Salgs-kvinne Francine Oliveira ble ranet inne i bussen linjen 70 på en lørdag morgen, da hun gikk på arbeidet. Overfallsmannen tok hennes nye fine mobiltelefon , i tillegg til pengene fra konduktøren og fra alle andre passasjerer som hadde noe av verdi.  Til tross for at de offisielle tallene avslører at  denne typen kriminalitet er på tilbakegang i Natal så forteller rapporter om at frykten sitter som klør i samfunnet over alt i byen. I fjor, registrerte Sintro buss ran og annen type kriminalitet på 1,165 tilfeller i hovedstaden. Brasil. For i år er målet å redusere dette tallet med minst 50%, etter en omlegging og kartlegging av de mest krtiske punktene/områdene i hovedstaden, hvor kriminelle saker oppstår og utføres.

 

Konsekvensene av alle overgrepene, gjør at risikoen for død i RN har økt de siste årene, det vises entydig av rapportene fra myndighetene. Mange mennesker får også stygge skader for livet og må leve resten av livet med sterke traumer som følge av grov vold og kriminaliteten. Samfunnet lider også veldige kvaler av all den billige narkotikaen som er i omløp og sørger på sin måte for umåtelige summer som går tapt for samfunnet – når man regner seg ned på den blod-røde bunnlinjen!

Quo Vadis Natal?