Arkiv

Pass dere for apekattene.

Statens Institutt for folkehelse (SESAP) jobber nå med nye tiltak for å øke bevisstheten blant  befolkningen om risikoen for å smittes av rabies gjennom kontakt med ville dyr som capuchin apekatter og silkeaper. Advarselen kom tirsdag (4) etter at en person med symptomer på sykdommen i regionen IV ved det regionale helsevesenet URSAP  med hovedkontor i Caicó er død av sykdommen.

Offeret var en landlig arbeidstaker som var skadet/bitt av en marmoset-ape. Han kontaktet ikke lege etter å ha blitt bitt, før etter et par uker og da hun ble innlagt på sykehuset så ble diagnosen rabies straks gitt.  «Dessverre har da dette bidratt til betydelig til forverring av hennes helsetilstand og døde j januar måned, opplyser helsevesenet til media.

Laboratorietester ved mistanke om rabies-smitte, blir utført av Central laboratorium (LACEN) for å kunne oppdage om et dyr er infisert eller ikke. I henhold til statens program for helse-opplysning under ledelse av SESAP, så ble opplysningene offentliggjort ut til media i slutten av forrige måned.

Man kan bl infisert med rabies etter et bitt, kloring eller prenetering av hud til sår etter kontakt med dyr eller fra andre smittede personer.

Ledelsen av Rabies Kontroll Programmet hos SESAP , Alene Castro, understreker at det i RN ennå ikke er diagnostiserte sikre tilfeller av rabies i silkeaper. Men at dette er til stor bekymring, fordi det er en økning i skader gitt av aggresive aper bl.annet  silkeaper og andre apekatter til mennesker og i 2012/2013 perioden var det totalt registrert 147 slike tilfeller, spesielt i turistområdene i staten, der denne typen dyr er utsatt for menneskelig kontakt og behandlet som husdyr.

I tillegg sitereres helsevesenet om at i en annen by og kommune i Rio do Fogo og ca. 35 kilometer fra Natal, hvor det i 2013/2014 perioden ble innrapportert at 4 turister ble skadd av silkeaper. Man bruker ofte å sette ut mat til slike dyr og i den forbindelse stå i fare for aggresjon/bli bitt av dyrene. Man skal da uten unntak straks kontakte lege/helsemyndigheter for å få fastslått om man er rabies-smittet!

«Disse dyrene spiser alt de finner ute i naturen som: frukt, insekter, øgler, slanger, blomster, blant andre. Det er ikke nødvendig å mate ville dyr. Kontakten med dem som er i fangenskap eller i sine naturlige omgivelser utgjør derfor en større trussel mot livet av mennesker når det gjelder faren for rabies», sier Castro Alene.

En annen bekymring av Sesap om primater er økningen i tilfeller av sykdommen rabies i nabostaten, Ceará. Her oppdaget man fem tilfeller av menneskelig rabies smitte som er blitt bekreftet i dette områdetdet, i de siste syv årene og hvor fire tilfeller var overført via silkeaper. «Der hvor grensen går og hvor disse dyrene streifer fritt omkring, vi ber alle i befolkningen om å  være på vakt. Hvis personen kommer over et skadet eller dødt dyr, så skal dette dyret overhode ikke berøres NB!  men skal straks bli innrapportert til helsemyndigheter eller politi! . Helse organer kan deretter analysere om dyret var infisert eller ikke og dermed bekjempe sirkulasjonen av rabies viruset gjennom laboratorieprøver, opplyser man på SESAP.

I henhold til staten program for innraportering til SESAP i perioden fra 2005 til 2014, var det inn-rapportert 213 tilfeller av rabies i 61 kommuner i staten. Avdisse var 120 flaggermus, storfe, rev > 26+46, 8 hunder, 3 katter, 6 hester, 1 muldyr, griser, 1 1 1 sauer og et tilfelle av Rabies hos menneske.

Rabiat er en smittsom virus-sykdom, som overføres av bite, klore eller slikk (spytt) fra infiserte dyr på ødelagt hud. Hvis sykdommen ikke behandles i tide, kan den være dødelig for mennesker. I byer er de viktigste smittekildene for sykdommen overført til mennesker, å finne hos  hundene og kattene. Men fangst og etablering av silkeaper som er blitt mere vanlig i RN, til tross for å være total forbudt ved lov i beskyttelse av Faunaen i staten, er nå også blitt til en farlig potensiell smittekilde.

Vi ser ofte disse små nusselige apekattene som turner i ledninger/kabler og trær langs med gaten vår og vi ser at noen naboer mater disse. Apene kommuniserer ved hjelp av meget sterke høyfrekvente pipe-signaler og som admin pga alder ikke kan høre lenger – men madammen hører med en gang om det er «aper i gata»!

136767                                                                                               Potensielle farlige sjarmtroll!