Arkiv

Vannsituasjonen kryper stadig nærmere en katastrofe i RN.

Staten regjeringen vil utvide, for fjerde gang på rad, ratifisere en resolusjon som bekrefter en farlig nødssituasjon i kommunene pga tørken. Gradvis i løpet av nesten to års tid, har situasjonen forverret scenarioet i staten. Samtidig, gir effekten av de statlige handlinger mot tørken, ikke de forventede effektene. I utgangspunktet var det 139 kommuner i kritisk tilstand. Nå er det minst 161 avpotiguar indianernes byer rammet av katastrofe-varsel. Emergency/nød resolusjonen,  er ifølge staten, helt avgjørende for å sikre midlene til minst én nødstilfelle aksjon: vann pr.tank-bil operasjonen.

Resolusjon om emnet fikk nummeret 22,637 og ble utgitt for første gang av den nåværende stat regjeringen, på 11 April 2012, i den offisielle stats-avisen Gazette av staten (DOE). Samtidig har regjeringen begrunnet publikasjonen av dokumentet og vurderer blant andre indikatorer, kartlegging av vann-forvaltningen gjennom selskapet Meteorologi de Pesquisa Agropecuária Rio Grande do Norte (EMPARN) og rapporter fra sekretariatet av staten miljø og vann ressursene (SEMARH) allerede pekt på det alarmerende lave volumet av vann i noen reservoarer.

Det er nettopp derfor at denne vann leveringen gjennom tankbiler, er så umåtelig viktig for befolkning og husdyr.
Igjen skal staten derfor sette igang enda et nytt prosjekt med boring av nye brønner og opprettelse av mange nye cisterner for vann, samt legging av nye større rørledninger, slik at man i fremtiden har lettere til å fordele tilgjengelig vann på en mer rettferdig måte ut til innbyggerene.

Når vann-bil operasjonen ble redusert tidligere, så fikk dette en forødende effekt i store områder, så det er derfor viktig å slå ring om dette prosjektet som er det eneste som har brakt ut vann til visse byer og områder. De som egentlig har æren av at dette prosjektet funker, er den brasilianske hæren som driver dette som et militært prosjekt. Det er spesiellt i det så kalte «Semi Seride» området. (halv-ørken definisjon.)

Selv om man forventer en normal nedbør i 2014, så vil dette ikke på langt nær være nok til å fylle opp reservoarene på nytt. Så, å stoppe tank-bil leveringen av vann nå, vil bare tilspisse situasjonen ytterligere eksperter på tørken og ser en ny resolusjon som en tvingende nødvendig handling til bekjempelse av tørken i RN.

Staten starter for tiden en dyptgående undersøkelse i alle kommunene i RN, for på denne måten få et bedre overblikk over realitetene når det gjelder vann-situasjonen i det totale området og få et mere detaljert kart over ståa der ute i provinsen.

137341