Arkiv

Søppeldynge ligger nær den nye flyplassen.

Opphopning av søppel i nabo samfunnet, og dens nærhet til den nye flyplassent guvernør Aluízio Alves, i São Gonçalo do Amarante, har ledet det føderale offentlige departementet i Rio Grande do Norte til å måtte gjøre en rekke anbefalinger overfor den utøvende makt kommunen. Bekymringen kommer fra statsadvokaten, Fabius Venzon, som signerte anbefaling No 1/2014, at det er fullt synlig at gribber og andre fugler i regionen blir tiltrukket av alt søppelet. De kan forårsake ulykker med fly som vil ta av og lande i regionen etter åpningen av den nye terminalen. RN har historikk hvor gribber har vært årsaken til nesten-ulykker innenfor sivil luftfart innen RN.

Anbefalingen er basert på en rapport produsert av brasiliansk Institutt for miljø og fornybare naturressurser (IBAMA) i juli i fjor, da de besøkte  fire kommuner (blant dem São Gonçalo) som er en del av sikkerhetsområdet rundt den gamle flyplassen (ASA)  Augusto Severo flyplassen i Parnamirim.

Man blinket ut steder hvor søppel opphoping tiltrekker tilstedeværelse av fugler. De kan kollidere med fly og suges inn i jet-motorer og forårsake skader og total-havari på turbiner i disse motorene. Innflyvninger og avganger er også de to mest kritiske faser til å få slike motor-problemer, ifølge rapporten, som gjelder nettopp landing og avganger. Ifølge MPF registrert hos Infraero var det en ulykke av denne typen i November i fjor. Når en kollisjon mellom en fugl og et fly Toucan, i Salvador Bahia, hvor det kunne ha gått riktig ille, men situasjonen ble reddet av en meget erfaren pilot ved spakene, så flyet falt ikke ned.

Stats-Advokaten la derfor ut en forberedt anbefaling om at at det samme problemet kunne inntreffe ved den nye flyplassen når det var mange fugler på vingene i dette området. Ifølge MPF, skal byen alltid utføre en varig og fornuftig avhandling og bestandig rensning av sin solide avfallshåndtering, i tillegg til fremme tilsynsmetodikk og handlinger for å identifisere de ansvarlige landeiere for tilsøppling av land og å sikre deres etterlatenskaperegenskaper på en riktig måte.

Søppelhåndteringen i denne kommunen bekymrer MPF, i motsetning til Paramirim (Augusto Severo) som legger søppelhåndteringen sin ut på anbud hvert eneste år.

Avfallet kommer fra city center i São Gonçalo. I regionen, ligger også en annen fyllplass for dumping av avfall og noe av dette kommer fra Natal som plante/vegetasjon beskjæring. På torsdag (20), kunne man ikke vi se store fugler i regionen. Selv om det forekommer så sier befolkningen at det ikke er ofte at man ser store fugler som gribber i dette området. «Noen folk kaster søppelrester rundt i skogen, etter brenning, fordi de ikke har noen steder å bli av med avfallet gratis. Man ønsker å betale for å bli kvitt søppel på landsbygda i Brasil – eller i byene for den saks skyld, om man kan unngå dette. Pga manglende gjerde rundt gamle deponier, så kaster folk likevel annonymt søppel der, som til tider kan lukte ille og tiltrekke seg rovdyr/fugler.

Sekretær for kommunale tjenester i São Gonçalo do Amarante, Magnus Klébyo Batista, sa at han ikke kjente til denne anbefalingen og at kommunen gjør så godt de kan for å holde en god kontroll på sitt søppel fra byen. Likevel så hender det at de får beskjeder om ulovlig duming i skogsområdene rundt den nye flyplassen og at de forstår at det nå blir enda viktigere å holde store fugler som f.eks. gribber, borte fra luftrommet rundt den nye flyplassen. Mange av dem som dumper søppel ulovlig, gjør dette i ly av mørket og kommunen har bare to ansatte som omhendetar all søppelhåndtering i kommunen.

Han nektet også for at at det er ingen innsamling av søppel i sammfunnet rundt byen. «Det er innsamlinger tre ganger i uken: tirsdag, torsdag og lørdag,» hevder han.

Vi som sitter her på gjerdet og nyter varmen fra morgensolen, bor selv i et område hvor man til tider kan se 15-30 store gribber daglig sirkle rundt høyt over oss og når de en eller annen gang kommer ned og svinger forbi vinduene våre i 5 etg. må vi innrømme at det er store og bause fugler og sikkert dårlig for innmaten i jet-motorer?

Men nå skal de «menneskelige gribbene kaste seg over frokost-kurven vår her så – gi plass!

 

gribb                                                                                   Gribbene over Capim Macio området.   (vårt område)

Ha en super week-end – alle sammen!