Arkiv

Myndigheten øker straffen for fyllekjøring.

PRF (UP) vil øke arrestasjoner for drukkenskap/fyllekjøring. En rapport som ble lansert i går av det føderale motorvei politiet (PRF) viser at det var en økning på hele 36% i antall personer som ble fengslet for promillekjøring på landeveiene i fjor. I 2013, var det 11,868 personer som ble fengslet, mot 8,693, året før. Undersøkelsen tyder på en gjennomgående 22% økning i antall trafikkforseelser knyttet til kjøring under påvirkning av alkohol, som gikk opp fra 31,782 i 2012, til 38,847 i fjor. Magnus Nascimento sier at i  store og små ulykker, ble det registrert mer enn 180.000 forekomster langs de brasilianske føderale veiene i 2013. Highway patrol rapportert at det ble foretatt 1,5 millioner tester der man fikk «blåse i ballongen» og blant disse var det en markant økning av dem som kjører med for høye konsentrasjoner av alkohol i blodet. PRF sier at det må nok skarpere lut til og en markant holdningsendring blant bilistene for å få ned denne uhyggelige statistikken av fyllekjøring, sier sjefen for operativ planlegging hos PRF, inspektør Rahul Patil. PRF (UP) registrerte totalt ca. 3,2 millioner brudd på veitrafikk loven i 2013 og av disse gjaldt 782.000 for kjøring med hastighet som var  høyere enn maksimalt tillatt, altså vel 20%. Mens 325.000 gjelder stygge forbikjøringer og 178.000 hadde «glemt» å feste sikkerhetsbeltet. Det er blant annet en økning/intensivering av tilsyn med hjelp fra  elektroniske midler som f.eks. med radar og overvåkinglangs  motorveier og bruk av video-bevis i retten som gjør at folk ikke klarer å vri seg av kroken lenger, sa inspektør Patil.   Ifølge tallene som ble utgitt i går, har PRF registrert i fjor, 186,474 grovere trafikk-ulykker på føderale motorveier, som etterlot 103,559 sårede og 8,415 døde. I forhold til år 2012 vardette  i absolutte termer,  en økning på 1% i antall ulykker, et fall i antall sårede på 0,79% og et fall i antall døde på 2.83%. Proporsjonalt, når man tar hensyn økningen på 7,5% av antall kjøretøyet flåten i 2013, blir det derfor registrert en fallende tendens i Brasil på indeksen. Inspektør  Rahul Patil  opplyser at man i 2013 hadde 81.3 millioner biler i Brasil.. Ifølge PRF skyldes 95% av ulykker menneskelige feil, som høy fart, uoppmerksomhet og bilførere som  snakker i mobiltelefonen. Front kollisjoner er den styggeste kontoen med 32% av dødsfallene langs med de føderale motorveier. Men fortsatt er rå-kjøring den kontoen som gir flest bøter langs veiene. PRF (UP)  har beslaglagt en økende mengde med narkotika langs veiene og i 2012, beslaglagla man 88 tonns av stoffet, og i fjor hele 117.7 tonn, en økning på 33,6%. Denne siste fredagen begynner operasjonen karneval, som går frem til Askeonsdag (5) mars og som vil bli markert med en forbedret og økt overvåking av veiene, hvor  politiet setter inn motorsykler, helikoptre og mobil radar for å prøve å redusere antallet dødsfall. I henhold til inspektøren, så  får Minas Gerais og Bahia større oppmerksomhet, fordi 35% av alle dødsfall på føderal motorveier er konsentrert i de to statene. TALL for trafikken fra PRF: Fengslet: 11,868 3,2 millioner bøter i 2013; For høyhastighet: 782,000 Forbikjøringer: 325.000 Belte bruk: 178 000 Grove Ulykker: 186,474 Sårede: 103,559 Døde: 8,415 Alle disse tallene er alt for høye sier PRF og at de skal gjøre alt som står i deres makt til å senke alle diss tallene! Vi som sitter her på gjerdet og så smått har begynt på første strøket av Påske-brunfargen, diskuterer idag alle de stakkars medlemmene av familier som blir rammet så brått og uventet, (og unødvendig?) hvor en lykkelig familegruppe brått forandres til begravelser, med sorg og savn for mange år fremover. Vi her på sladder har ofte advart dere om at trafikken i Brasil, er noe totalt annerledes en trafikken i Skandinavia. Ikke er opplæringen mangelfull, men respekten for alkohol ved rattet er minimal og det gjelder alltid å komme føre bilen foran, selv om det er rett føre et travelt kryss. Dette ser vi gang på gang på gang dessverre og vi kan igjen bare oppfordre dere til å kjøre defensivt og å følge trafikkregler og skiltning til pnkt og prikke, så får man bare håpe at man unngår alle F-1 kjørerene som trener til VM ut blant oss andre trafikkanter. (ironi) Det er ikke nok at vi kjører pent og forsiktig men det øker ihvertfall sjansen for at vi ikke treffer på en av disse trafikk-tullingene ute på veien? (om vi er heldige – tvi-tvi) Frokostkurven var temmelig normal idag, bortsett fra et lite stykke oste-kake på delings. (med gelè på toppen) Ha fortsatt fin uke!136642  137812