Arkiv

Dystre utsikter vedrørende vannkraften i Brasil.

Vannkraft volumet faller under 35% for kraftstasjonene i Brasil.

Nivået i magasinene i delsystemet av vannkraft Sørøst/Midtvesten, er den viktigste delen av systemet som er avhengig av været-høst banen. For første gang siden 2001 var dette vannlagrets volum under 35%. Dataene er utgitt av den nasjonale elektrisk System Operator (ONS) som viser at reservoarene inneholder onsdag (26), mindre med vann enn ønskelig og ligger på 34,9% , noe som er 0,2 prosent lavere enn forrige år, da regionene hadde  45.2% av den  totale kapasiteten, lagret i magasinene sine. Men i denne inneværende perioden, ser man et akkumulert tap ut  februar på 5.4 prosentpoeng, noe  som angir det for å være usannsynlig at nivået kommer over 35.7% ved utgangen av denne februar måned.

Situasjonen er mest dramatisk sør i landet. Reservoarene ved kraftverkene i regionen viste på onsdag et nivå på37,1%, den laveste siden 1999. I løpet av måneden er det akkumulerte tap oppe i 20.5 poeng prosenter. Dette scenariet mer kritisk enn ønskelig og forklarer regjeringens beslutning om å autorisere å fyre opp gass-kraftverk i Uruguaiana (RS) for to måneder, fra første uke av mars. Anlegget vil operere med flytende naturgass (LNG).

I nordøst var volumet lagret i reservoarene på 42.3% og  stabilt sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Akumulert månedstap til dags dato er på0,3 prosentpoeng bekrefter myndighetene. Situasjonen er relativt rolig i denne (vår) regionen fordi Nord-regionen har sendt mye energi ned for å møte forbrukerenes etterspørsel i NordØst og  avlaster presset på vannkraft generasjon. Likevel så er også her  lagringsnivået i regionen er det laveste siden 2001, året det var energi rasjonering.

Bare regionen av landet med store marginer, er Nord  som er i dag ligger med et nivå på 80.9%. I måneds sammenligningen med samme måned i fjor, så økte det lagrede volumet med 20,1 prosent, en følge av de tunge regn-mengder som har rammet regionen. Derfor har Nord sendt store mengder energi sydover til resten av landet.

Forverring i reservoarene i Sør, Sørøst og Midtvesten gjenspeiler ikke bare det svake regnet denne begynnelsen av året, men også et økende behove for energi pga de stigende høye temperaturene i de siste dagene. Ifølge operatøren var gjennomsnittlig forbruk i går 71.478 tusen MW, med toppen av 81.412 tusen MW kl.14:29. For en uke siden var etterspørselen på 67.880 tusen MW, med en topp på 77.13 tusen MW.

Prisen på strøm er meget dyr i Brasil om vi sammenligner oss med f.eks. Norge . (lønnsmessig) Idag så betaler vi ca. kr 1,15 pr kWh i Natal (inkl. alt av avgifter) og med tanke på at en normal månedslønn her ligger på+/- 3.000,- kr. så må vi  minst gange med 6 > som gir oss et riktig sammenligningsgrunnlag > kr.6,90 i Brasil. Hjemme hadde det blitt rama-skrik om prisen på strøm hadde vært på dette nivået?

Ellers så er alt på det normale nivået her på gjerdet vårt under en gavmild og varm sol – mens vi jobber på første strøket av Påske-brunfragen vår.

Frokost kurven inneholder en 1/3 bløtekake, så det blir en liten flis på hver! + frukt og drikke.

Så gjenstår det bare å ønske en riktig god og fredelig helg til alle!

wind power