Arkiv

De unge lider under narkotika og rus-helvetet.

Mange unge i Natal går en uviss fremtid i møte pga; Narkotika, alkohol og andre rusmidler.

Øynene til gutten undviker reporterens ansikt. Det er et klar ubehag over samtalen på ettermiddagen sist onsdag. Snakk om fortiden bringer tilbake minner som vekker sorg og uro i det unge ansiktet. «Jeg vet ikke hvor min mor er. Jeg ikke ønsker å bo i dette huset «(barnehjemmet) avslører lille Leonardo, 12 år. I et annet rom i bygningen så får reporteren et tilsvarende svar fra en annen gutt Jonas; «Jeg er 13 år og jeg har vært her i 13 år. Ingen kommer for å besøke  meg, sier han. Leonardo og Jonas vil ikke snakke mere om sin usle fortid etter disse komentarene.

De to interjuvene som åpner/preger denne saken, begge med fiktive navn, er del av en gruppe barn og unge som er tragiske offer av den ødeleggende kraften til alkohol og andre rusmidler. De er ikke brukere av narkotika, men føler likevel effekten av kjemisk avhengighet og kanskje mest pga av en brutal «mote». For dem er det ingen medisiner eller sykehusinnleggelse som kan reversere bildet og lindre smertene fra fortiden. Leonardo og Jonas, kommer begge fra store familier, men ble forlatt av foreldrene pga av narkotikabruk. Utover dem, har Natal enda flere 44 barn eller tenåringer i samme situasjon: foreldreløse og mangler nålevende foreldre. I Brasil, er mer enn 80% av henvisninger til sosial armod, forbundet til narkotikaproblemet. Tallene i hovedstaden er første bolk av en tragisk barndom og ungdom, som fremviser virkeligheten for barn mellom 0 og 17 år. Nesten halvparten av de som er stuet bort på denne måten, er barn av  narkotikaavhengige som har ikke mulighet til å beholde dem lenger. I den samme gruppen er det også foreldre som har gått på grunn av andre typer av avhengighet. I denne tragiske sammenheng, er det Kokain/Crack som er den meste dominerende og skremmende stoffet innfor denne gruppen av sterke stoffer som gir en brutal avhengighet.

Frem til sist tirsdag bodde over 100 barn eller tenåringer i en av de koselige enhetene som finnes i hovedstaden i RN. Mange har bodd i mange år på disse stedene. Ta f.eks. Jonas, han ble født i en by i staten og ble forlatt av sin mor i en av de første dagene av sitt liv. Uten nære slektninger til å kunne tre inn for å hjelpe, så ble realiteten i stedet en sykehusinnleggelse. Det er flere opp til 13 år som bor i huset på dette stedet. Tretten år har han levet i dette huset pakket inn i traumer og div. stigmatiseringer – dag for dag.

I de siste  to år, har mer enn 27 tusen barn blitt forlatt av sine foreldre i Brasil.

Familien er kjærlighet, beskyttelse og omsorg, hvor barna bygger opp sine første affektive bånd, oppleve følelser, utvikle autonomi, ta avgjørelser, utføre gjensidig omsorg og oppleve konflikter. En nasjonal plan for å fremme, beskyttelse og forsvar av rettighetene til barn og unge til familiene og samfunnet/livet (PNCFC), understreket at en familieatmosfære og affektive behov på hele kontinentet og senere skaper unge mennesker som danner grunnlaget for den raske utviklingen gjennom hele livssyklusen sin i dagens samfunn.

Ikke minst myndighetene forstår viktigheten av å skape så mye omsorg og kjærlighet som bare mulig, er et grunnleggende aspekt tuftet på Grunnloven av subjektivitet og utvikling av ferdigheter som er nødvendig for at livet i felles-samfunnet skal kunne bli bra for alle.

Ifølge psykolog Jemima Morais Veras, har vi sett livslange rapporter som viser våre erfaringer. «De kan være positive eller negative,» sier hun. For henne, så kan forlatte barn utvikle negative oppfatninger. «Forlatte barn kan utvikle oppfatninger om at folk rundt deg ikke vil kunne gi deg kjærlighet, forståelse og beskyttelse. Det er også mulig å utvikle en følelse av skam, av mindreverd, om at du er uønsket og ubrukelig, «sier hun.

Vi som sitter trygt og godt plantet på gjerdet vårt i morgensolen denne søndagen, har selv erfart og opplevet traumatiske ting i hovedstaden – ting som ligger så langt under menneskeverdet, at vi ikke trodde at noe slikt var mulig. Men narkotika, alkohol og andre rusmidler, gjør noe stygt med mennenskene og får bare det onde til å videreutvikle seg i form av vold og kriminalitet – til slutt fullstendig uten empati i det hele tatt?

Frokostkurven idag på søndager,pleier aldri å skuffe på søndagsfrokosten og idag finnes det bl.annet kalde kalkun-bryst og sjokoladekake som ekstra snacks + det andre normale – nam nam!

Ha en fin avsluttning på helgen. Alle sammen!

138110