Arkiv

Å få jobb på den nye flyplassen, er ikke så lett.

Å få jobb på den nye flyplassen, krever både kurs og bevis.

Med hensyn til operasjoner som er planlagt fra 15 April på Aluízio Alves  flyplassen i São Gonçalo do Amarante, og  rekruttering av nye arbeidere. Har denne uken selskapet Empresa Brasileira innen lufttransport og hjelpesystemer Services (EMBRASATA) åpnet 86 umiddelbar nye stillinger innenfor sivil luftfart ved flyplassen.  Stillinger ble tilbudt gjennom det nasjonale sysselsettings Systemet (SINE) foran VM i fotball, forutsi at antall plasser er reelle. Alle valgte søkere vil alltid måtte gå igjennom et kurs og en test i regia av National Civil Aviation Agency (ANAC) for å få jobb på flyplassen.

Alex Fernandes ved Last-avdelingen på den nye flyplassen, sier at man har fått 120 søknader om stilling ved den nye flyplassen.

Dette er bare en av mulighetene som dukker opp for et arbeide og  Inframércia konsortiet sier i en rapport at de fleste stillingene er to-språklige innenfor div. servise områder som kontroller, tospråklige service, vedlikehold, datateknologi, men de vil ikke foreløpig avsløre behovet innenfor hvert hvert område. Så langt har man ansatt 80 brannmenn,  (80), 25 i terminalen, 25 for immigration og 86 innenfor sikkerhet.

Embrasata ble kontaktet av Consortium Inframérica, som er ansvarlig for administrasjonen av flyplassen og ansvarlig for kontroll av tilgang/adgangen til flyplassen. Området er bredt, og omfatter funksjoner for eksempel kjennskap til /gjennomlysning, identifikasjon innenfor sær-områder, identifikasjon og kontroll av bagasjen til passasjerene. Noen av stillingene krever ikke tekniske kvalifikasjoner eller to-språklige kjennskaper, men en aldersgrense på 18 år er satt og alle som er fysisk friske og kommer innenfor kravene, kan konkurrere om de ledige stillingene.

Personal utvalget er strengt og  ikke så enkelt: du må ta et kurs, som brukes av Embrasata og gå gjennom to eller flere kurs med eksamensbevis, sier Anac. «Vi har dessverre måttet avslå noen mennesker pga diverse  problemer. Du må være i stand til å klare en rekke fysiske tester, for eksempel audiometry i samsvar med vedtak av Anac, «, forklarer Marcos Antônio Almeida, direktør for avdelingen i Embrasata. Totalt til nå har vi registrert 120 personer innenfor utvelgelsesprosessen frem til nå, ifølge sinus/RN.

De som er interessert i å delta i utvelgelsesprosessen må investere R $ 400.00 for å dekke kostnadene for forberedende kurs etc. Klasser er oppsatt og foregår mellom dagene 10 til 26 mars. På slutten av perioden så vil , deltakerne måtte gjennomgå en test preparert av et  selskap og kort tid etterpå, så vil man få utstedet et kursbevis fra Anac, som må brukes i CV/Søknaden din. Etter godkjenning så vil deltakerne også få et sertifikat fra  spesialisering innen sivil luftfart og sikkerhet (CHS), gyldig for opptil ett år av gangen, som gir adgang til å bli ansatt av selskapene. ifråga.

Ifølge Almeida, vil alle søkere som passerer bli innkalt til Anac. Optimistisk estimering av antallet ansettelser, er at  etterspørselen øker med 172 midlertidige stillinger til VM. «Det er en klassifisering og folk vil bli innkalt i følgende  rekkefølge. Ingen taper penger hvis de ikke blir ansattt, «forklarer han.

«Disse stillingene har en høy popularitet. Flyplassen vil med tiden bli den syvende største i verden. Denne strukturen trenger derfor mere avansert personale «legger han til. Med nedleggelsen av Augusto Severo flyplassen (som det ikke ennå er satt noen dato for), vil kunne overføre mange av stillingene derfra over til den nye flyplassen til team av São Gonçalo. De må alle ta kurset, men trenger ikke å betale for kostnadene.

Embrasata ble ansatt innenfor tilgangs-kontrollen av området. Rekruttering for andre virksomhetsområder på flyplassen er laget av dette selskapet eller av selskapet Talent Muligheter & Inframérica Consortium.

Når det gjelder nye arbeidsplasser pga av VM i fotball inne på den nye Arena das Dunas, så er det kjempemange som ønsker å arbeide i barene? på arenaen og søknadene bare hagler inn.

Vi her i solskinnet sittende på gjerdet vårt, må nok si som sant er at det nok råder en optimisme innenfor arbeidsmarkedet i Natal og omegn som er lite reell og at mange vil bli sørgelig skuffet når de ikke får den drømmejobben som de søkte om? Igjen så ser vi svøpen som svinges over dem med dårlig utdanning og manglende språk kunnskaper. Natal er den vertskapsbyen med de dårligste engelsk-egenskapene og dette skyldes at ikke mange forstår viktigheten av å lære seg engelsk når de har sjansen for dettte. Det nytter lite å hive seg på i etterkant på en av de middelmådige engelsk-kursene som det vrimler av i Natal – resultatene derfra er til å gråte over. Vi har sett personer som vi har sponset med R 600,-  for et slikt kurs, men når de er ferdige etter flere måneder, så går det like dårlig å føre en normal samtale med dem på engelsk – vi gremmes!

Ellers så er frokost-kurven i dag boostet opp med både ekstra kaker, kjeks og salami (Milano) + ekstra dyr/fin frukt – «det er jo lørddan»?

Ha en fin helg til dere alle.

flyplass